Ny bro över till Norge

Nya förbindelsen över Svinesund öppnas 2005

NYHETER

Snart får norrmännen en ny livlina till Sverige och resten av Europa: den nya bron över Svinesund.

Men friheten kostar.

En tjuga för personbilar, en hundring för den tunga trafiken.

Nya bron över Svinesund börjar ta form. Bygget har pågått i tio månader.

- Första gjutformen för bågen sticker upp fyra meter på svenska sidan, säger Per-Erik Winberg, vägdirektör på Vägverket region väst.

Bron har inte fått något namn ännu, trots namntävling. Norska tidningen VG ville hjälpa till och har bett allmänheten att skicka in förslag:

- Bacon Bridge. Fleskebrua. Europaporten. Smuglerfolien, tyckte VG:s läsare.

Vägavgift åt båda hållen

Officiellt lutar det åt Vikenbron. Eller Nya Svinesundsbron. Eller bara Svinesundsbron.

Svenskarna ville bara ha avgift för den tunga trafiken. Men norrmännen stod på sig. Nu får alla betala - åt alla håll. Även på den gamla bron.

Norges länk till Europa

Svinesundsbron öppnades för 58 år sedan - året efter krigsslutet - och är Norges viktigaste väg till kontinenten. Hälften av allt gods till Norge passerar här.

Trafiken har ökat explosionsartat de senaste decennierna. Varje dygn passerar 15 600 fordon. Var tionde är en långtradare.

Den nya skapelsen får en överliggande båge i betong. Den blir längre, drygt 700 meter mot dagens 420. Och högre, nära 90 meter mot 65. Men den seglingsfria höjden minskar, från 60 till 55 meter.

De tyska brobyggarna på Bilfiger Berger AG ska vara färdiga om två år - den 7 juni 2005. Då är det 100 år sedan den norsksvenska unionsupplösningen.

- Än så länge flyter det bra, säger Per-Erik Winberg.

Kerstin Danielson