USA i skräck för apkoppor

Mystiskt virus - smittan fördubblad på ett dygn

1 av 3 | Foto: AP
kan vara dödligt Doktor Stephen Ostroff vid det amerikanska smittskyddsinstitutet försöker tona ner faran. Men viruset har hittills upptäckts i tre delstater och antalet smittade väntas öka. I Afrika har upp till tio procent av de drabbade avlidit.
NYHETER

LOS ANGELES

Det mystiska viruset med apkoppor fortsätter att sprida sig i USA.

Nu är minst 37 personer smittade.

Det är nästan en fördubbling inom loppet av ett dygn.

Sju av de smittade vårdas för närvarande på sjukhus, men ingen har hittills avlidit i sjukdomen.

Viruset har upptäckts i tre delstater och antalet smittade väntas öka.

Trots det tonar Steve Ostroff vid det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, ner faran.

- Just nu behöver genomsnittsmedborgaren inte oroa sig, säger han.

Ostroff uppger att bara personer som haft direkt kontakt med smittade präriehundar, eller i ett fall av en smittad kanin, har drabbats av sjukdomen.

Myndigheterna uppger att 18 av de smittade finns i Wisconsin, 10 i Indiana och de övriga i Illinois.

Jätteråtta

I Afrika har viruset tidigare smittats från person till person. Det har inte inträffat i USA.

Utredarna uppger att präriehundarna troligtvis smittades av en jätteråtta från Gambia hos en djurhandlare i Chicago.

Nu försöker de spåra 115 kunder som har köpt exotiska djur från Phils Pocket Pets sedan den 15 april.

Ägaren Phillip Moberely uppgav i går att han frivilligt satt sitt hemföretag i karantän och avlivat 70 präriehundar.

Apkoppor kan vara livshotande men människor dör sällan av viruset. I stället orsakar det vanligtvis klåda, feber och frossa.

Tio procent dör

I Afrika har en till tio procent av de insjuknade patienterna avlidit av apkoppor.

Myndigheterna i USA försöker bekämpa viruset genom att hindra att fler djur smittas. Därför uppmanas allmänheten i Wisconsin att inte släppa präriehundar lösa.

I både Wisconsin och Illinois är det förbjudet att sälja, importera och visa upp präriehundar. I Illinois omfattas också jätteråttor från Gambia av förbudet.

Präriehundarna har blivit mycket populära de senaste åren.

Bara från Texas exporterades förra året 10 000 präriehundar för att bli husdjur.

Magnus Sundholm