Färre än 100 bakterier gör dig sjuk

Finns också i juice och majonnäs

NYHETER

De vanligaste frågorna och svaren om ehec, bakterien som kan ge svåra magsjukdomar och livsfarliga följdsjukdomar för små barn.

Vad är EHEC?

EHEC är den benämning som används medicinskt på såväl bakterien som sjukdomen Enterohemorragisk E. coli (EHEC)

Var finns dessa bakterier?

Bakterien har hittats i tarmen hos människor och varmblodiga djur, särskilt nötkreatur.

Hur vanligt är det att drabbas av EHEC?

Enligt Smittskyddsinstitutet rapporteras c:a 100 fall bland människor varje år i Sverige.

Hur blir bakterien farlig för oss?

Man kan bli sjuk av smittade livsmedel, men också via personsmitta, från miljön t.ex. vatten, och via kontakt med djur. Bakterien behöver inte kunna föröka sig i livsmedlet då det räcker med mindre än 100 bakterier för att man skall bli sjuk. Dessutom tål den mycket låga pH-värden. Det betyder att den överlever i sura livsmedel som t.ex. juice och majonnäs. Exempel på livsmedel som orsakat sjukdom är otillräckligt upphettade hamburgare, opastöriserad mjölk, grönsaker och opastöriserad äppeljuice.

Hur visar sig sjukdomen?

Efter en till tio dagar drabbas man av magsmärtor och diarréer som kan bli blodiga. En del drabbade, särskilt barn, får en följdsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). Den kan förstöra njurarna och leda till dödsfall.

I vilka typer av korvar har man funnit EHEC?

Oftast i kallrökt korv.

Är kallrökta korvar inte säkra att äta?

Det finns en tusenårig, traditionell erfarenhet av säkerhet i kallrökta korvar. Säkerheten bygger på fermentering -mjölksyrabakterier bildar konserverande mängder syra i korven - och den efterföljande torkningen. Då sänks pH-värdet och de farliga bakterierna trivs inte.

Om dessa villkor uppfylls ska kallrökta korvar vara säkra. Företagen ska dokumentera att detta uppfylls för att den kallrökta korven ska vara en säker produkt. Det finns dock en osäkerhet när det gäller EHEC. Det saknas nämligen kunskap om EHEC kan överleva fermentering och det behövs endast låga halter av EHEC-bakterierna (låg infektionsdos) för att ge sjukdomen EHEC.

Jag har hört att tillverkare i dag tillsätter ett ämne istället för att röka kallrökta korvar. Är det sant? Blir den korven lika säker som andra korvar?

Ja, tillverkare kan tillsätta så kallade rökaromer men frågan om den kallrökta korven är säker avgörs inte av rökaromen eller rökningen. Det är istället fermenteringen med mjölksyrabakterier och den efterföljande torkningen som avgör påverkan av EHEC.

Vilka korvar ska man äta om man vill vara helt säker på att inte drabbas av EHEC?

Kokta och varmrökta korvar.

Kan man göra något för att slippa att bli sjuk av EHEC?

Eftersom smittan i Skåne fanns i den kallrökta medvursten som äts som den är så kunde konsumenterna inte förebygga sjukdomen.

Källa: Livsmedelsverket