Snus orsakar inte slaganfall

– men för rökare är risken dubbelt så stor

NYHETER

UMEÅ

Snusare löper ingen ökad risk att drabbas av slaganfall. För rökare är risken däremot dubbelt så stor.

En studie av män från Norrbotten och Västerbotten visar att snusning innebär en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom än vad rökning gör - trots att snusaren får i sig lika mycket nikotin som rökaren. Risken att bli beroende är också ungefär lika stor för båda kategorierna.

Båda sätten att använda tobak innebär att hjärtat slår snabbare och att blodtrycket stiger.

Inte nikotinet

Men det verkar inte vara nikotinet i sig som orsakar slaganfall (stroke), hjärtinfarkt eller åderförkalkning.

- Det verkar som det är förbränningen av tobak och tobaksröken som ger de stora negativa effekterna.

Nikotinet skapar främst ett starkt beroende, säger Kjell Asplund, professor i medicin vid Umeå universitet och den som ligger bakom studien.

Rapporten visar att rökare löper dubbelt så stor risk att drabbas av slaganfall som icke-rökare. Tidigare forskningsresultat visar att risken för hjärtinfarkt är tre till fyra gånger så stor, berättar Asplund.

Diabetes?

En orsak till att tobaksrök är så mycket skadligare kan vara att vissa av de cirka 2 500 kemiska substanser som ingår i tobak tas lättare upp genom luftvägarna än via munnens slemhinnor. Andra skadliga beståndsdelar som kan ha betydelse för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar bildas dessutom enbart när tobaken förbränns.

- Dessa kan delas in i grupper där både så kallade polycykliska kolväten och oxidativa gaser påskyndar åderförkalknings- och proppbildningsprocessen, säger han.

Enligt Asplund tänker man nu gå vidare med att studera ett eventuellt samband mellan snus och diabetes.

- Det finns vissa tecken på att nikotin kan orsaka diabetes, säger han.

Studien om sambandet mellan snusning och slaganfall publiceras i ett kommande nummer av Läkartidningen och den vetenskapliga tidskriften Stroke.

TT