Ny undersökning: Poliserna mår dåligt

...och kvinnorna har det sämst

NYHETER

Mobbning, bråk och konflikter med arbetskamrater och chefer.

Och allra värst är det för kvinnorna.

Polisernas arbetsmiljö avslöjas i en ny undersökning.

Foto: MATS STRAND
Har dålig arbetsmiljö.

Undersökningen, som omfattar 3 000 poliser, har gjorts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Polisförbundet, skriver DN.

Enkätsvaren avslöjar att polisernas arbetsmiljö är fylld av konflikter, mobbning av kvinnliga anställda och misstro mot cheferna.

Elaka ord

47 procent av de kvinnliga poliserna säger att de någon gång de senaste fem åren utsatts för elaka ord eller handlingar från någon chef eller arbetskamrat.

43 procent av poliserna säger att de nästan aldrig eller aldrig kan diskutera svåra upplevelser som de varit med om i arbetet.

16 procent har under de senaste tre månaderna varit inblandade i någon form av konflikt eller bråk med arbetskamrater.

41 procent anser att den närmaste chefen sällan eller aldrig diskuterar med personalen innan viktiga beslut som berör dem fattas.

Misstror Heckscher

Dessutom känner många poliser en misstro mot sina högsta chefer - rikspolischefen Sten Heckscher och länspolismästarna.

Nästan hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller svagt förtroende för Heckschers sätt att leda arbetet.

- Vi har det dagliga slitet som det innebär att jobba i en tung social miljö. Då är det viktigt att allt annat fungerar bra i organisationen och det ser vi nu att det inte gör, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, till DN.

Johan Edgar