Rätt om Paul Wolfowitz

NYHETER

I måndagens krönika stod det att den amerikanske vice försvarsministern Paul Wolfowitz har erkänt att den egentliga orsaken till Irakkriget är oljan. Uppgiften var hämtad ur engelska The Guardian. Det har nu visat sig att Guardian felciterat Wolfowitz. Wolfowitz hävdade i själva verket att i motsats till Nordkorea skulle inga ekonomiska påtryckningar hjälpa i fallet Irak för att landet "badar i olja".

Kvarstår gör dock Wolfowitz påstående att det var av "byråkratiska skäl" som Bushadministrationen anförde massförstörelsevapen som motiv till kriget.

Kvarstår gör också det faktum att grunden för kriget visade sig vara ett falsarium.