”Total oförmåga under Göteborgskravallerna”

Häftig kritik mot att länspolismästare ska leda Polisens utvecklingsråd

NYHETER

GÖTEBORG

Länspolismästare Ann Charlotte Norrås i Göteborg har utsetts till ordförande för Polisens utvecklingsråd.

Beslutet väcker stark kritik från flera håll.

Foto: PETER WIDING
– Jag tycker det är mycket beklagligt att polisen i dag blir utsatt för någon form av politisk debatt som är grundlös, säger Ann Charlotte Norrås.

- Jag är chockad, jag satte kaffet i vrångstrupen när jag fick höra det, säger justitieutskottets ordförande, folkpartisten Johan Pehrson, till TT.

- Norrås är den person som bar det yttersta operativa ansvaret för Göteborgskravallerna och som då visade upp den totala oförmågan över att samordna viktiga polisdelar.

Johan Pehrson menar att tillsättningen av Norrås ingår i ett maktspel inom polisen. Den tidigare ordföranden för utvecklingsrådet var Gunno Gunnmo, dåvarande länspolismästare i Stockholm. Han fick i våras sparken av rikspolischefen Sten Heckscher med hänvisning till polisernas löneavtal.

"Svepskäl"

Pehrson anser att detta var ett svepskäl. Att Gunnmo fick gå handlade i stället om hans kritik mot utvecklingen inom polisväsendet, menar Pehrson.

- Gunnmo fick gå och nu ska hon ta över och sköta det kanske viktigaste som finns inom svensk polis just nu för att orka med framtiden, utvecklingen av svensk polis.

Pehrson menar att tillsättningen av Norrås är betalning för att hon ställt sig bakom rikspolischefen.

- Hon var en av de länspolismästare som skrev ett hyllningsbrev till Sten Heckscher på DN Debatt för ett par veckor sedan. Och tacket kommer ju ganska tydligt. Hon har utsetts till ett av de viktigaste uppdragen inom svensk polis när hon inte får förlängt förordnande i Göteborg.

Tillbakavisar kritiken

Ann Charlotte Norrås tillbakavisar kritiken. Att, som Pehrson hävdar, hennes nya uppdrag skulle vara betalning för att hon varit lojal mot rikspolischefen reagerar hon starkt emot.

- Det är ju rent nonsens att komma med sådana påståenden. Jag tycker det är mycket beklagligt att polisen i dag blir utsatt för någon form av politisk debatt som är grundlös i det här sammanhanget, säger Norrås.

- Jag är oerhört förvånad över att en person med den ställning som Johan Pehrson har kan göra ett sådant uttalande. Det går inte att koppla ihop händelser som passar i varje enskilt ögonblick och dra sådana slutsatser.

Ann Charlotte Norrås, som är 60 år, kommer att vara ordförande fram till årets slut då hon slutar som länspolismästare. Vad hon sedan ska göra vet hon inte, men hon vill inte gå i pension då, säger hon.

"Vet inte vad det handlar om"

Enligt Norrås ska rådet framför allt arbeta med utveckling knutet till olika datasystem och hur man med teknikens hjälp kan effektivisera.

Staffan Kellerborg, informationsdirektör vid Rikspolisstyrelsen, tycker att Pehrsons kritik är "häpnadsväckande".

- Att justitieutskottets ordförande lägger sig i enskilda beslut som tas på en myndighet det tror jag är ganska unikt. Jag betvivlar att han vet vad det handlar om, säger Kellerborg.

- Vi har hittat på det här rådet för att inte få en för snäv Stockholmsprioritering. Rådet har ingen beslutsrätt men vi vill ha synpunkter från polismyndigheterna.

Inom Polisförbundet är man dock kritisk till utnämningen av Norrås.

- Jag känner inte att hon har bidragit till att utveckla svensk polis, säger Per-Åke Hammarnäs, Polisförbundets ordförande i Västra Götaland.

Ann Charlotte Norrås karriär

Annika Hansson/TT