Pyttsan, ni har fel ekonomiexperter

NYHETER

Sverige är fattigast i Norden. Det påstår en av världens mest ansedda ekonomiska tidskrifter, The Economist.

Lyckligtvis har de inte rätt.

Brittiska the Economist är en tidskrift som kommer ut över hela världen och som berömmer sig om sin "sakliga och objektiva stil". Upplagan på 830 000 exemplar riktar sig till en elit.

Deras specialbilagor, där länder och regioner granskas, är fruktade. Ett negativt omdöme kan få ödesdigra konsekvenser.

Specialbilaga om oss

I dag publiceras det senaste numret. Med en specialbilaga om de nordiska länderna, bland andra Sverige.

I inbjudan till ett seminarium i Riksdagshuset i går om granskningen av Norden slås fast att "Sverige har blivit fattigast i grannskapet. Stockholm blomstrade under en kort period under slutet på 1990-talet, men glansen håller på att falna."

Men allting kan säljas med mördande reklam. Även tidskrifter som The Economist. Citatet finns helt enkelt inte i bilagan. Det är blandning och förkortning av två olika utsagor.

Det hindrar dock inte att tidningen kan ha rätt. Sverige kanske har blivit fattigast i Norden. Låt oss kontrollera fakta.

Får svensken minst för pengarna? Ett populärt sätt att mäta välstånd är köpkraftskorrigerad BNP per person. Eller värdet av all produktion per person och justerad efter prisnivå.

Där ligger Sverige sämst till av de nordiska länderna. Norge leder.

Inte högst ränta här

Är det dyrare att låna pengar i Sverige än i andra nordiska länder? Nej, den långa räntan, som styr bundna lån, är högre i både Norge och Island.

Har Sverige högst arbetslöshet? Hög arbetslöshet är slöseri med pengar och mänskliga resurser. Låg arbetslöshet är en form av rikedom.

Finland har Nordens högsta arbetslöshet, dubbelt så hög som Sverige.

Har Sverige flest invandrare? Andelen utlandsfödda är klart högre i Sverige än i andra nordiska länder. Men det behöver inte vara ett fattigdomsbevis, snarare tvärtom.

Nya medborgare tillför nya idéer, andra sätt att tänka. Det är en källa att ösa ur.

Ökar priserna mest i Sverige? Nej, de ökar mindre här än i de andra nordiska länderna. Mest har konsumentpriserna ökat i Island.

Har Sverige högst skatter? Ja. Men skatterna är höga även i Finland, Danmark och Norge. Sverige och Danmark toppar omväxlande på den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s lista över skattetryck.

Nordisk identitet

Till sist slår The Economist fast att det finns en nordisk identitet. Det bevisas bland annat av att den svenska nationalsången inte nämner Sverige utan bara Norden.

Tyvärr är det också fel. Fjärde och sista versen inleds så här:

"Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,

för Sverige, den kära fosterjorden."

PS. Economists redaktion, Finlands förre statsminister heter Esko Aho. Inte Aho Esko. DS.

Lena Mellin