17 dödades av terrorbomben

Världen måste tvinga fram ett slut på våldet i Mellanöstern

1 av 2 | Foto: EREZ CARNEY/REUTERS
HON ÖVERLEVDE En flicka som skadats i bombattentatet får vård. Bussen hade inte hunnit mer än 20 meter innan bombmannen detonerade sin dödsbringande last. Sprängladdningen var fylld med spikar och metallskrot.
NYHETER

Asfalten i Jerusalem var täckt av blod från 17 döda busspassagerare.

Mindre än en timme senare exploderade en gata i palestinska Gaza i död och förintelse.

Hamas hämnd för attacken mot deras ledare dagen före, direkt följd av Israels hämnd för hämnden.

Hamasterroristen slog till i Jerusalems kvällsrusning. Förklädd till ortodox jude utlöste han sitt midjebälte av sprängmedel på Jaffagatan, hjärtat i stadens shoppingdistrikt.

Omöjligt att skydda sig

Explosionen blev osedvanligt kraftig. Människor slungades ut ur bussen. Döda och skadade låg överallt.

Att terroristen lyckades slå till trots att Israel trappat upp den redan höga säkerheten visar hur omöjligt det är att skydda sig mot självmordsbombare.

Efter den israeliska attacken dagen före mot Hamasledaren Abdel Aziz al-Rantissi visste Israel att risken för en blodig hämnd var överhängande.

Både palestiniernas premiärminister Mahmoud Abbas och PLO-ledaren Yassir Arafat tog omedelbart avstånd från självmordsattacken i ovanligt skarpa ordalag. Men Israel kräver handling - inte bara ord.

Abbas måste slå till mot de militanta palestinierna om han inte lyckas utverka en vapenvila från Hamas. Något som i nuläget verkar omöjligt.

På den vecka som gått sedan toppmötet mellan president Bush, Abbas och Ariel Sharon kickstartade fredsprocessen har 22 palestinier och 22 israeler dödats.

Alla visste att det nya fredsinitiativet skulle utsättas för tester. Förhoppningen sprack om åtminstone några veckor av lugn och ro för att återskapa förtroende mellan parterna. För att säkerhetssamarbetet mellan israelisk militär och palestinsk polis åter skulle börja fungera.

Nu kanske även det senaste fredsinitiativet rinner ut i sanden.

Parterna måste pressas

För att hindra det måste både Sharon och Abbas visa att de tänker fortsätta fredsprocessen oavsett vad sabotörer på båda sidor tar sig till. Annars ger de i praktiken extremisterna ett veto mot fred.

Det är alltmer uppenbart att omvärlden vill ha fred mer än parterna själva. Att ett slut på våldet måste tvingas fram.

Bara president Bush har medlen som krävs för att pressa Israel. Arabländerna måste dra åt tumskruvarna på Hamas. I båda fallen kan indragna pengar vara en effektiv metod.

Aftonbladet igår:

Wolfgang Hansson