Rekordfaktura efter oljesaneringen

NYHETER

MALMÖ

Oljesanering är inte gratis. Och efter det kinesiska fartyget Fu Shan Hais haveri i Östersjön filar nu kustbevakningen och svenska staten på en faktura som kan bli den största de någonsin har skickat.

När saneringsarbetet är färdigt kommer den att skickas till det brittiska försäkringssällskapet West of England Protection & Indemnity Club, som företräder rederiet China Shipping.

- Vi räknar inte med att få betalt för våra insatser förrän om tidigast två-tre år, säger Thomas Fagö, chef för kustbevakningens räddningstjänst, till Sydsvenska Dagbladet.

Slutnotan är ännu inte fastställd, men säkert är att den kommer att vara mångmiljonklassen. Kustbevakningen har fasta taxor för de insatser som görs vid ett fartygshaveri. Vart och ett av de tre miljöskyddsfartyg som ligger i beredskap kostar den kinesiska haveristen 3 000 kronor per timme. Varje flygtimme kostar 8 000 kronor och varje högsjöläns 30 000 kronor per användning.

- Det tickar fort upp i mångmiljonbelopp, säger Fagö.

Enligt Kustbevakningens miljötaxa kostar dessutom varje övertidstimme för en tjänsteman 600 kronor, en kvalificerad övertidstimme 700 kronor.

Kustbevakningens anspråk samordnas med Räddningsverkets och de kommunala räddningstjänsternas saneringskostnader.

Rederiet kommer också att få en motsvarande räkning från danska myndigheter. Eftersom Fu Shan Hai inte var ett oljefartyg utgår ingen ersättning från den internationella oljeskadefonden. Därför kan det bli svårt att få ersättning för alla oljeskador längs bland annat den skånska sydostkusten.

- Det kan tänkas att det brittiska sällskapet har ett maximalt begränsningsbelopp. Men det vet vi ännu inte, säger Fagö till tidningen.

När slutkravet väl har skickats väntar sannolikt en långdragen juridisk process innan räkningen betalas.

Till exempel dröjde det tre år för kustbevakningen att få ut sina 18 miljoner kronor efter att den ryska oljetankern Volgonef gått på grund utanför Karlskrona våren 1990.

TT