Maud vill få oss alla att växa

NYHETER

Centerpartiet vill bygga om Sverige.

Mer makt åt gräsrötterna.

- Dagens fyrkantiga, uppifrånstyrda samhällssystem är inte det mest effektiva, säger partiledaren Maud Olofsson.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
NYBYGGAREN MAUD Centerledaren Maud Olofsson kommer till partistämman i Umeå med ett nytt program för hur Sverige ska byggas om. - Sverige ska byggas underifrån, säger hon.

I morgon inleds centerpartiets stämma i Umeå. I bagaget har Maud Olofsson med sig partistyrelsens förslag till ett nytt och annorlunda Sverige.

Ni ska diskutera hur svenskens medborgarinflytande kan öka. Vore det inte bättre att debattera hur vi ska få tillbaka välfärden?

- Man pratar väldigt mycket om ekonomisk tillväxt. Men utmaningen för 2000-talet är hur vi ska få människor att växa.

Bygga underifrån

Federalism vill ni plötsligt ha. Ska Sverige få delstater som beslutar om allt utom utrikes- och försvarspolitiken?

- I dag utgår makten från den centrala nivån och silas neråt. Vi vill vända på kuttingen, att Sverige ska byggas underifrån.

- En massa kommunpolitiker som är ansvariga gentemot sina medborgare har egentligen ingen makt alls. Det är riksdag och regering som bestämmer vad de ska göra, från maxtaxa till stopplagar.

Fler och mindre kommuner vill ni ha. Så det var bättre förr, när vi hade 2 500 kommuner?

- Kommunfullmäktige skulle vara ett offentligt torg för medborgarna. Men så är det inte i dag. Många kommuner är så stora att torget ligger för långt bort.

Ni vill ha en ny grundlag. Vad är det för fel på den nuvarande?

- Det kommunala och regionala självstyret ska regleras i grundlagen. Och om en kommun skickar i väg makt till nivån över, till regionen, och sen inte är nöjd med det, då ska kommunen kunna ta tillbaka makten.

Regionerna ska få en egen kammare i riksdagen. Det låter odemokratiskt att glesbygdsområden med få invånare får mer att säga till om?

- Det handlar om att få balans mellan Sveriges olika regioner.

Alla ska bli viktigare

Staten ska inte längre ha makten över polis, vägar, högskolor, kultur och arbetsmarknadspolitik. Är regionerna bättre än staten på att styra dem?

- Ta alla långtidssjukskrivna som säger att de vill byta jobb. Då säger arbetsförmedlingen att "det är inte vår sak att ta hand om dig, du är ju sjukskriven". I Laholm och Eskilstuna var försäkringskassan och arbetsförmedlingen framgångsrika när de fick göra undantag från reglerna. Trots det får de inte fortsätta.

På många sätt är ert nya Sverige en återgång till det gamla, med mindre kommuner och tvåkammarriksdag?

- Det är inte särskilt bra om många medborgare känner att de inte kan påverka samhället. Därför vill vi ha den här diskussionen, vi vill se hur medborgarna kan bli viktigare.

Centerpartiets nya Sverige

Joachim Kerpner