Fredag den 13:e en myt

- måndag den 30:e är den riktiga otursdagen

NYHETER

Fredag den 13:e har i århundraden fått människor att vara på sin vakt och försöka undvika situationer som skulle kunna bringa olycka. Men egentligen är det måndag den 30:e man ska se upp med.

Måndag den 30:e i varje månad är den i genomsnitt mest olycksdrabbade dagen, visar ny statistik från Räddningsverket. Då inträffar ett snitt på 349 olyckstillbud.

Men inte heller fredag den 13:e är att leka med. Överlag gör Räddningsverket ca 280 insatser om dagen. Under årets olika fredag den 13:e ligger genomsnittet däremot på drygt 300 insatser.

Och det finns tecken som tyder på att dagen faktiskt utlöser magiska vibrationer. Antalet automatlarm, det vill säga larm som slår på sig själva när något inte verkar vara som det ska, är en vanlig dag ca 87 stycken. På fredag den 13:e får Räddningsverket däremot drygt 105 stycken.

- Det är en markant skillnad och det är något som jag inte kan förklara, säger Mats Oscarsson på Räddningsverket.

Åsa Asplid