Minst 5 000 civila döda i Irakkriget

Siffran kan stiga till 10 000 enligt oberoende rapport

NYHETER

Kriget i Irak krävde minst 5.000 civila dödsoffer.

Det hävdar Iraq Body Count (IBC), en grupp oberoende brittiska och amerikanska forskare, skriver den brittiska tidningen The Guardians nätupplaga.

I takt med att fler bevis samlas in kan siffran komma att stiga till 10.000 civila dödsoffer enligt IBC.

IBC:s statistik över civila offer bygger på medieuppgifter. Siffrorna har sedan jämförts med resultatet av 14 andra undersökningar.

Bygger på medieuppgifter

– Vi har ofta kritiserats för att citera journalister som citerar andra, säger John Sloboda, professor i psykologi vid Keele-universitetet i Storbritannien.

– Men jämförelserna visar att våra siffror inte bara är korrekt utan ofta är i underkant, säger han till The Guardian.

Forskare från flera olika grupper som har besökt sjukhus och bårhus har intervjuat familj och släktingar till dödsoffer. Tre avslutade studier uppskattar att mellan 1.700 och 2.356 civila dog enbart under slaget om Badad.

”Rapporten substanslös”

En talesman för det brittiska försvarsdepartementet säger att rapporten saknar substans:

– Under konflikten vidtog vi åtgärder för att minimera antalet dödsoffer bland de civila. Vi riktade in oss militära mål. Så det är svårt att finna någon trovärdighet i siffror som uppger x antal dödade civila.

Sloboda säger till The Guardian att det i princip inte finns några hinder för att genomföra en räkning av antalet civila dödsoffer enligt samma metoder som användes vid terrordådet mot World Trade Center den 11 september 2001. Däremot, säger Sloboda, saknas den politiska viljan och resurser.

Pentagon: Vi räknar inte civila dödsoffer

James Cassella, talesman för det amerikanska försvarsdepartementet, säger till tidningen att Pentagon inte har räknat antalet civila dödsoffer eftersom deras insatser riktats mot fiendestyrkor snarare än mot civilbefolkningen.

I kriget 1991 dödades 2.278 civila enligt uppskattningar gjorda av de irakiska myndigheterna.

Rickard Westman