Musiksmaken avslöjar dig

Ny forskning: Hårdrockaren
– en risktagare

NYHETER

Lyssnar du på jazz, folkmusik eller klassiskt?

Då är du intelligent, tolerant och politiskt liberal.

Är du däremot hårdrockare är du troligen mer fysiskt aktiv, nyfiken och en risktagare.

Åtminstone enligt ny forskning från University of Texas i Austin, USA.

Foto: Niclas Hammarström
Fysiskt aktiv? Ozzy Osbourne, hårdrockare.

Forskare vid universitetet har intervjuat fler än 3.500 studenter om bland annat vilken musik de lyssnar på och deras självbild. Slutsatsen är att musiksmaken säger mer om personligheten än vad man tidigare trott.

– Ingen har sett på musik riktigt ur det här perspektivet tidigare. Vår forskning visar att musiksmaken ger viktiga ledtrådar till en människas personlighet och kanske kan fungera som ett redskap när vi försöker lära känna någon, säger Sam Gosling, professor vid universitetet och en av författarna av undersökningen till nyhetsbyrån HealthDay.

Sex studier om musiksmak och personlighet

Forskarna gjorde totalt sex olika studier vars resultat de sedan sammanställde. Studenterna fick i en studie bland annat svara på vilken typ av musik de föredrog och i en annan besvara en rad olika frågor om sig själva och sina intressen.

Resultatet visar att studenter som var utåtriktade vanligen föredrog glad musik med sång, medan de som såg sig själva som öppna för nya intryck föredrog mer sinnrikt komponerad musik. De som föredrog mer komplex musik såg även sig själva som sofistikerade, medan frisksportare generellt föredrog snabb och rytmisk musik.

Musikens sociala betydelse

– Musiksmaken säger inte allt, men den kan vara viktig ur ett socialt perspektiv, säger Gosling.

– Resultaten av undersökningen förklarar varför folk som träffas på fester gärna pratar om favoritmusik. De utgår från att musiksmaken säger någonting om varandras personligheter, säger Peter J Rentfrow psykolog vid University of Texas till Rueters.

Resonemangen kan verka självklara. Men resultaten kan komma att användas även kommersiellt.

– Ibland är det mest uppenbara det svåraste att upptäcka för forskare. Det är därför det finns så lite forskning om musiksmak – det tas för givet. Men i förlängningen kan vi kanske kategorisera materialet i typer utifrån musiksmak, socioekonomisk status och ålder, säger Rentfrow.

En sådan kategorisering skulle kunna användas kommersiellt i till exempel marknadsföringssyften, tror Rentfrow.

Sådan är du:

Rickard Westman