Adoptera – inte om du är över 42

NYHETER

42 år – äldre än så får du inte vara om du vill adoptera ett barn.

Det föreslår riksdagsledamoten Annika Nilsson (s) i en ny utredning.

Det finns ingen åldersgräns för adoptioner i Sverige. Annika Nilsson tycker att det är fel.

– Med äldre adoptivföräldrar är sannolikheten för att föräldrarnas hälsa sviktar och orken tryter större än om föräldrarna är yngre, skriver Annika Nilsson på DN Debatt i dag.

Undervisning

Hon föreslår också att adoptivföräldrar ska undervisas inför adoptionen.

– Det är angeläget att de som vill adoptera uppmärksammas på adoptivbarns ökade risk för olika svårigheter.

Riktlinjer

Hon anser också att det behövs tydliga riktlinjer för vilka krav som ställs i adoptionssamarbeten med andra länder.

Annars riskerar barnen att bli brickor i ett ekonomiskt spel.

Varje år kommer omkring 1 000 adoptivbarn till Sverige. År 2001 fick 150 barn föräldrar som var över 45 år, enligt DN.

Johan Bergqvist