Demonstration till stöd för gripna studenter

NYHETER

Igår demonstrerade hundratals människor i Stockholm till förmån för studentaktivisterna i Iran.

- Vi kräver att den svenska regeringen omedelbart agerar, säger Mehrdad Darvishpour, samordnare i solidaritetskommittén för studenterna i Iran.

Studentdemonstrationerna i Iran, som började som en protest mot ett förslag att privatisera landets universitet, har under veckan övergått till en politisk manifestation.

Slagorden är bland andra "Fria politiska fångar i Iran" och "Avgå, president Khatami".

Irans andlige ledare, ayatolla Ali Khameni, har kallat studenterna för USA-marionetter och hotat att bestraffa dem hårt om de inte upphör att demonstrera. Hundratals studenter har arresterats.

Under gårdagens demonstration i Stockholm ställdes höga krav på den svenska regeringen.

- Vi vill att regeringen fördömer arresteringarna av de studenter som demonstrerar för frihet och demokrati, och kräver ett omedelbart frigivande av alla arresterade studenter. Dessutom vill vi att regeringen begär garantier för att studenternas säkerhet och mänskliga rättigheter garanteras, säger Mehrdad Darvishpour.

Ett upprop undertecknat av ett 30-tal akademiker har överlämnats till utrikesminister Anna Lindh.

Sara Ångström