Centern vill förbjuda nya bensinbilar från 2015

NYHETER

UMEÅ

Nya bilar och fordon som drivs med fossila bränslen, som bensin och diesel, bör inte få säljas efter 2015.

Det slog centerstämman fast på söndagen och uppdrar åt partiets företrädare att verka för att det ska bli verklighet.

Ungdomsförbundets ordförande Fredrick Federley argumenterade för att den bortre parentesen, som partiet kallar den, skulle sättas vid 2010.

Partistyrelsen föreslog i sitt yttrande till stämman att gränsen skulle sättas någon gång åren 2015-2020. EU har ett mål som innebär att andelen biobränslen i transportsektorn ska upp till 20 procent år 2020, men centern vill alltså gå längre.

Ett sätt att driva på utvecklingen är att ytterligare, utöver vad som redan sker, sänka skatten för nya bilar som drivs med alternativa bränslen.

TT