Antalet har fördubblats på ett par månader

NYHETER

Antalet flyktingbarn som gömmer sig i Sverige har fördubblats på bara två månader.

I dag håller sig ungefär 1 000 barn gömda.

- Det här kommer bara att öka,

säger Hans Rosenqvist, avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen.

Vid årsskiftet 2002/2003 gömde sig 3 421 asylsökande flyktingar i Sverige. 536 av dessa var barn.

Två månader senare hade antalet gömda flyktingbarn närapå fördubblats. I mars gömde sig 934 barn och 3 700 vuxna. I april steg siffran till cirka 1 000 barn och 4 000 vuxna.

På drygt två år har antalet gömda barn fyrdubblats, från 253 till ungefär 1 000. I januari 2001 gömde sig totalt 1 624 personer, varav 253 barn. Andelen gömda barn har ökat från 15,6 procent till 20 procent under samma period.

Siffrorna avser antalet flyktingar i Sverige som är efterlysta av polisen för avvisning. Några av dem gömmer sig inte längre här, de har fortsatt till andra länder i Europa utan polisens kännedom.

2 306 barn fick asyl förra året

Samtidigt som allt fler barn gömmer sig fick bara 2 306 av de sökande flyktingbarnen asyl i Sverige förra året.

Majoriteten - 1 975 barn - fick stanna av humanitära skäl.

Bara 143 barn fick flyktingstatus utifrån Genèvekonventionen.

188 barn fick asyl som "övriga skyddsbehövande".

De humanitära skälen har vanligen uppstått under den långa väntan i Sverige. Barn med lång väntetid och starka läkarintyg är det enda som räknas, enligt Migrationsverket.

Kan Migrationsverket specificera vad humanitära skäl är?

- Nej, det kan vi inte, säger Inger Lagerström, informationschef.

Vilka brukar få stanna av humanitära skäl?

- Det handlar mest om barn som mår dåligt. Barn med lång väntetid, som tre år. Det enda man tittar på är läkarintyg.

Om man gömmer sig, räknas den tiden?

- Nej. Har man gömt sig får man absolut inte stanna. Det räknas som negativt vid en ny ansökan, säger hon.

Totalt fick 7 451 flyktingar asyl i Sverige förra året. 30 procent av dessa var barn.

Mary Mårtensson

ARTIKELN HANDLAR OM