Läkaren träffar två patienter per dag

1 av 2 | Foto: LARS ROSENGREN
saknar allmänläkare Sören Carlsson Sanz, chef för Akutavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm, anser att vårdbristen beror på att läkarna är för specialiserade.
NYHETER

Svenska sjukhusläkare träffar i snitt bara två patienter om dagen.

- Formella krav innebär att det går åt mycket administrativ tid. Det känns mycket frustrerande väldigt ofta, säger Ronnie Willenheimer, överläkare på universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Enligt debattboken Den sjuka vården ägnar sjukhusläkarna allt mindre tid åt patienterna.

Ronnie Willenheimer tycker att kraven på dokumentation ska minska.

Mycket av arbetet kan göras av sekreterare, anser han, men ekonomin tillåter ofta inte det.

Saknar sekreterare

- Det är ett kortsiktigt tänkande. Långsiktigt tror jag att vi skulle ha nytta av att våra budgetar gav utrymme för det, säger han.

Sören Carlsson Sanz, chef för Akutavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm, tror att en anledning till att läkarna träffar färre patienter är att de blivit allt mer specialiserade.

- Med mindre bredd på kompetensen minimeras antalet patienter, säger han.

Spetskompetens behöver inte vara ett problem, enligt Ronnie Willenheimer. Om patienten kommer direkt till rätt läkare underlättas vården.

Folk skickas runt

Det är när patienten inte passar in det blir problem. Då bollas patienten mellan olika instanser.

Något som kostar både tid och pengar.

Johan Bergqvist