President Bush hyllar de gripna

Atomhotet får USA att sikta in sig på Iran

NYHETER

Hur nära är Iran att skaffa sig kärnvapen?

FN:s atomenergiorgan uttrycker oro i hemlig rapport. USA är bergsäkert.

Mönstret känns igen.

Förra gången var det Iraks massförstörelsevapen. Nu står Iran på tur.

Foto: AP
De demonstrerar mot regimen Polisen arresterar två regimfientliga demonstranter i Irans huvudstad Teheran. Landet har skakats av demonstrationer den senaste veckan.

Ingen vet om Iran verkligen försöker skaffa kärnvapen. För USA räcker misstanken som bevis mot ett av länderna i det president Bush kallar "ondskans axelmakter". EU nöjde sig i går med att uppmana Iran att tillåta fler och mer ingående inspektioner.

Hemlig rapport

Oroande tecken finns. En kopia av den hittills hemliga IAEA-rapporten som nyhetsbyrån AP kommit över visar att Iran hindrat IAEA:s inspektioner av vissa anläggningar och inte deklarerat all import av klyvbart material. Och varför behöver oljerika Iran kärnkraft?

Underförstått; Iran döljer något. Även Iraks bristande samarbetsvilja tolkades som fusk men över två månader efter kriget har ännu inga förbjudna vapen hittats.

Givetvis är det allvarligt om Iran blir kärnvapenland. Prästerskapet som styr halvdiktaturen är kända för sina brott mot mänskliga rättigheter och stödet till olika terrorgrupper i Mellanöstern.

Lika oroande är USA:s framtidsplaner för regimen i Teheran.

USA har redan sin uppfattning klar och försöker pressa IAEA att deklarera att Iran bryter mot säkerhetsavtalet. Då förs frågan till FN:s säkerhetsråd där Iran kan hotas med sanktioner och i yttersta fall krig. Beslut fattas på IAEA-mötet i Wien under veckan.

Hotar i högre tonläge

Parallellt hotar president Bush och hans ministrar i allt högre tonläge.

Försvarsminister Donald Rumsfeld sa nyligen att Iran "inom kort" kan ha kärnvapen och "att något måste göras åt saken".

President Bush uppmuntrar öppet de regimfientliga demonstrationer som den senaste veckan härjat på Teherans gator.

För några veckor sedan pekade USA ut Iran som tummelplats för höga al-Qaida-ledare som anklagades för att ligga bakom terrordådet i Saudiarabien i maj.

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att känna igen ett mönster från i höstas då Irak stod överst på dagordningen.

Än så länge är det diplomati och hot som gäller. Men vad händer när USA som i fallet Irak tappar tålamodet?

USA har ännu inte officiellt uttalat den iranska regimens dödsdom men tydligt markerat att man gärna hjälper den försvinna.

Frågan kan bli akut

Något omedelbart krig står inte för dörren men George W Bush närmast religiösa övertygelse om sitt uppdrag att avlägsna förhatliga regimer gör ändå att Iran mycket väl kan bli nästa Irak.

Om inte Teheran visar upp alla sina kärnanläggningar blir frågan snabbt akut.

Efter den 11 september tolererar USA inga frågetecken om massförstörelsevapen.

Wolfgang Hansson