Åtta års fängelse för Ericsson-spion

Lämnade hemliga företagsdokument till främmande makt

NYHETER

Den 46-årige huvudmisstänkte i spionaffären mot telekomföretaget Ericsson dömdes på tisdagen till åtta års fängelse för grovt spioneri av Stockholms tingsrätt.

De två medåtalade, 45 och 40 år gamla, döms till tre års respektive ett års fängelse. Båda fälls för medhjälp till företagsspioneri.

De tre dömda som tidigare arbetat på Ericsson greps i november förra året.

Huvudmannen togs på bar gärning av den svenska säkerhetspolisen (säpo) när denne träffade en rysk underrättelseofficer i Edsbergs centrum norr om Stockholm.

Tingsrätten har kommit fram till att huvudmannen, 46-år gammal, utan behörighet har anskaffat ett stort antal företagshemliga dokument innehållande teknisk information med anknytning till mobiltelefoni och fast telefoni samt till såväl befintliga som framtida system.

Lämnade dokument till främmande makt

Huvudmannen har lämnat dokumenten till företrädare för främmande makt. Han har handlat i direkt syfte att gå främmande makt tillhanda, enligt domen.

Tingsrätten konstaterar att förfarandet kan medföra men för totalförsvaret och rikets säkerhet.

Tingsrätten skriver i domen att Ericsson-spioneriet, i jämförelse med tidigare och betydligt äldre fall av grovt spioneri, tangerar den övre delen av straffskalan - det vill säga tio års fängelse eller livstid.

Men tingsrätten har tagit fasta på att något militärt hot mot Sverige inte kan anses föreligga inom överblickbar tid. Därmed kan straffet för huvudmannen stanna vid åtta års fängelse, enligt rätten.

Domen sekretessbelagd i 20 år

För de andra två männen, som dömdes för medhjälp till företagsspioneri, finns inga jämförbara rättsfall, enligt tingsrätten. Men mot bakgrund av att det högsta straff som kan följa på grovt företagsspioneri är sex års fängelse och att det kan antas att de dömda kommer att mista sina jobb har tingsrätten bestämt straffen till tre respektive ett års fängelse.

En stor del av tingsrättens dom är sekretessbelagt. Först om 20 år släpps hemligstämpeln på materialet.

Åklagaren, Tomas Lindstrand, säger till TT att han är nöjd med straffen för de dömda.

Advokat Bengt Söderström, som företrätt den 45-årige man som dömdes till tre års fängelse för medhjälp till företagsspioneri, säger till TT att hans klient sannolikt kommer att överklaga domen. 45-åringen dömdes mot sitt nekande.

- Jag har pratat med min klient mycket kort, och vi ska sätta oss ned och diskutera domen. Men med hänsyn till hans inställning i målet utgår jag från att han önskar överklaga domen, säger Söderström.

Sannolikt kommer Söderström att träffa 45-åringen i slutet av veckan och fatta beslut om ett eventuellt överklagande i nästa vecka.

- Skuldfrågan är viktigast för min klient, han har ju förnekat brott, säger Söderström.

Han anser att det var svårt att förutse domen, eftersom det inte finns någon etablerad praxis kring fall som detta.

- Därför har man inte riktigt vetat hur domstolarna skulle se på den här typen av brottslighet.

Att den 40-årige medåtalade som dömdes för medhjälp till företagsspioneri fick det kortare straffet ett års fängelse förvånar inte Bengt Söderström.

- Det fanns en väsentlig skillnad mellan de två, så det fanns skäl till det.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM