Elektrikerna sa nej till medlarnas bud

Strejk bryter ut natten mot torsdag

NYHETER

Svenska elektrikerförbundet avvisade på tisdagen medlarnas bud.

Om inget genombrott sker i förhandlingarna väntar en strejk natten mot torsdag.

Strekvarslet sköts förra veckan upp för att ge utrymme till nya medlingsförsök.

Strejken bryter ut natten mot torsdagen och slår mot tolv arbetsplatser och kombineras med att förbundet åter tar upp den tidigare blockaden mot övertid, nyanställningar och inlåning av personal.

Enligt arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen (EIO), som själva sade ja till medlingsförslaget, innehöll förslaget inga inslag av lönekompensation i kollektivavtal för vad förbundet kallar ”pressade byggtider”.

I medlingsförslaget kallades det dock för ”hälsofarlig stress”, en fråga som enligt förslaget skulle lösas med gemensamma ansträngningar av alla inblandade parter.

”Ska svida i byggherrens plånbok”

Elektrikerförbundet (SEF) har under förhandlingarna krävt en avtalsbestämmelse som gör att det ”svider i byggherrens plånbok” när arbetsgivaren kombinerar yrkesgrupper som inte hör ihop eller kraftigt ökar arbetsstyrkan så att det inte går att arbeta effektivt.

Om den pressade byggtiden varar mer än 24 arbetstimmar kräver förbundet en löneökning på 25 procent för hela månaden samt en extra semesterdag.

Facket kräver därtill tolkningsföreträde vad gäller avtalet.

– Varken EIO eller byggarbetsgivarna kommer att gå dem till mötes då det gäller dessa krav, säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn till TT.

Enligt Kjellberg-Kahn innebär strejkutbrottet att EIO:s varsel om lockout också träder i kraft på torsdag. Den så kallade spegel-lockouten gäller samma arbetsplatser som förbundet tagit ut i strejk och ska enligt chefsförhandlaren inte utöka konflikten.

TT sökte förgäves företrädare för SEF på tisdagskvällen.

Joakim Goksör/TT