Inga-Britt Ahlenius får pension

NYHETER

STOCKHOLM

Inga-Britt Ahlenius, stridbar generaldirektör för Riksrevisionsverket (RRV), får pension från 1 juli, när den nya myndigheten Riksrevision skapas.

Beslutet fattades av regeringen på onsdagen.

– Det är inget dramatiskt med detta. Hon är 64 år och det händer hela tiden att generaldirektörer mellan 60-65 år pensioneras. Det är ingen skillnad mellan henne och andra därvidlag, säger statsrådet Gunnar Lund, som ansvarat för frågan.

Han hänvisar till att Ahlenius kommit in med en begäran om så kallad förordnandepension.

– Vi har gett henne full pension. Om vi inte hade fattat detta beslut hade pensionen blivit något lägre, eftersom hon inte kommer upp i de tolv år som krävs. Det anser vi inte är rimligt eftersom hon har tjänstgjort i staten i praktiskt taget hela sin yrkesverksamma tid. Det är helt enligt praxis, säger Lund.

TT