Nio patienter fick aktiv dödshjälp

Svenska läkare avslutar patienters liv – utan tillstånd

NYHETER

Flera svenska läkare har givit aktiv dödshjälp.

I minst nio fall har patienters liv avslutats - utan att de bett om det.

- Det läkarna säger tyder på att de brutit mot lagen, säger Tore Nilstun, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet.

Forskare i Belgien, Danmark, Holland, Schweiz, Italien och Sverige undersöker nu 20 480 registrerade dödsfall. Nu presenteras de första resultaten: De avslöjar att läkare i samtliga länder ger aktiv dödshjälp.

I studien har forskarna skiljt på olika former av aktiv dödshjälp (till skillnad från avbruten behandling):

Dödshjälp på patientens begäran.

Dödshjälp utan patientens begäran.

Dödshjälp i strid med patientens begäran.

Den sista kategorin skulle vara mord. I de övriga två fallen handlar det också om lagbrott, men brottsrubriceringen skulle med sannolikt bli av en lägre grad.

- Det har visat sig vara en förmildrande omständighet, säger Tore Nilstun.

Han är ansvarig för den svenska delen av studien och de 3 248 rapporterade fall som undersökts i landet. I nio av fallen har läkare, som svarat på en enkät, bekräftat att de givit aktiv dödshjälp.

I samtliga länder har cirka 20 procent av patienterna fått smärtstillande som kan ha förkortat livet, men i de nio fallen handlar det om något annat.

- Avsikten måste ha varit att påskynda döden och man måste ha givit någon form av medicinering för att göra det, säger Tore Nilstun.

Forskarna har inte analyserat svaren närmare och vet inget om omständigheterna kring dödsfallen. I de nio svenska fallen vet man dock att patienterna inte bett om att få dödshjälp. Läkarna har svarat nej på följande frågor:

Inför beslutet hade ni kontakt med patienten eller närstående?

Tog ni upp frågan med patienten?

Tog patienten upp detta med er?

Analysen av dessa svar är inte klar, men Tore Nilstun kan se flera förklaringar till att läkarna inte talat med patienten.

- De kan ha varit så nära livets slut och haft sådana smärtor att det inte gått att samtala med dem. Då är det en tolkningsfråga för läkaren, säger han.

Svenska läkare visar sig dock vara de sämsta på att tala med patienter och anhöriga om behandling när döden är nära. Tore Nilstun säger att det är mer anmärkningsvärt.

- I Nederländerna var det bara 5 procent som inte talat med en närstående, i Sverige var den siffran 53 procent. Det är en väldigt hög siffra och den kräver eftertanke, säger han.

Det kan finnas flera förklaringar. Tore Nilstun talar om kraftiga nedskärningar, personalbrist och patienter som inte vill tala. Men säger också:

- Sverige var tidigare bland de bästa i världen på samtal. Det kan vara så att man slagit sig till ro och slutat utvecklas.

Mattias Lundell

ARTIKELN HANDLAR OM