Bärgning kostar miljoner

NYHETER

Om DC 3:an ska bärgas kommer det att bli en dyr affär.

- Ett norskt dykfartyg kostar flera hundra tusen om dan att hyra. Slutnotan kommer att hamna på många miljoner, säger Svante Johansson.

Foto: MARIN MÄTTEKNIK/SCANPIX
vilar på botten Bilden är tagen på havets botten och visar vrakets fönsterkarm och cockpit. Till vänster Aftonbladet 14 juni 1952 och i går.

Han är befälhavare ombord på fartyget Triad som upptäckte vraket efter den svenska DC 3:an i tisdags i förra veckan.

Flygvapnet har tidigare plockat upp havererade flygplan och besättningar.

Men ÖB Johan Hederstedt säger att det är för tidigt att säga om planet bör bärgas eller inte.

Ska prata med anhöriga

- Jag har inget svar just nu. Frågan måste diskuteras i ett bredare forum än försvarsmaktens, till exempel med anhöriga och regeringskansliet.

Planet ligger på internationellt vatten, men i svensk ekonomisk zon, öster om Gotska Sandön på ett djup som är större än 100 meter.

- Fördelen med att flygplansvraket ligger i den svenska zonen är att andra länder än Sverige inte behöver blandas in, säger han.

De anhöriga fick aldrig veta sanningen

Zendry Svärdkrona