Wittgensteins arvtagare dog i sitt hem

Georg Henrik von Wright blev 87 år gammal

NYHETER

Den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright är död. Han avled i sitt hem i måndags - 87 år gammal.

von Wright var en av den västerländska civilisationens hårdaste kritiker.

Som 25-åring lade han fram sin avhandling "The logical problem of induction".

Han koncentrerade sig under större delen av sin karriär på språk- och moralfilosofiska ämnen.

Han har varit professor vid universiteten i Helsingfors och engelska Cambrigde och var under en längre tid ledamot av Finlands akademi.

Redan 1948 tog han över språkfilosofen Ludwig Wittgensteins professorsstol i Cambridge.

Som lärjunge och nära vän till den välkände filosofen, fick von Wright uppdraget att ansvara för utgivningen av Wittgensteins efterlämnade manuskript.

Georg Henrik von Wright föddes den 14 juni 1916 i Helsingfors i en familj med rötter i Skottland. Han blev 87 år.

Johan Edgar