Misstänkt rabiesfall i Uppsala

Student hade smittad ekorre som husdjur

NYHETER

Ett fall av misstänkt rabies har upptäckts i Uppsala.

Det gäller en smittad ekorre som smugglats in i Sverige och använts som husdjur, erfar Aftonbladet.

Om sjukdomen sprids till människor leder den till döden.

Foto: sCANPIX
LIVSFARLIG SMITTA En ekorre obducerades förra veckan på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Proverna tyder på att den var rabiessmittad. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Ekorren obducerades i förra veckan på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala och de första provsvaren tyder på att den är smittad.

Djuret är en av två ekorrar som tagits in i Sverige och använts som husdjur i en studentkorridor i Uppsala.

- Vi vet i dagsläget

inte om djuren tagits in i landet legalt. Men vi tror att de är från Thailand och där är rabies vanligt, säger Anders Engvall vid SVA.

Sprids genom saliv

Det misstänkta rabieslarmet nådde Smittskyddsinstitutet i går.

- Jag känner inte till några detaljer i fallet. Men smittskyddsenheten i Uppsala är nu inkopplad och vidtar lämpliga åtgärder, sa Birgitta Brink, informationschef vid Smittskyddsinstitutet, i natt.

Rabiessmitta sprids vanligen från djur till människa genom bett, eftersom smittan finns i saliven. Men den kan även överföras genom rivning eller om ett sjukt djur slickar på skadad hud.

Om en människa drabbas och utvecklar symptom på rabies är sjukdomen alltid dödlig.

Inkubationstiden är vanligen några veckor, men kan vara så lång som upp till ett år. Sverige har varit helt förskonat från rabies sedan 1886, men misstänkta fall rapporteras då och då.

19-åring avled

För tre år sedan avled en 19-årig svensk flicka på Södersjukhuset i Stockholm efter att ha smittats av en hundvalp under en resa i Thailand.

Johan Edgar