Mycket väsen för (nästan) ingenting

NYHETER

PORTO CARRAS

EU:s ledare ska inte fatta ett enda rejält beslut under helgens toppmöte.

Ändå skyddas de av 15 000 poliser, tre örlogsfartyg, ubåtsnät och attackhelikoptrar. Bland annat.

Vilken lekstuga!

Foto: YIORGOS KARAHALIS
En kvinna demonstrerar inför helgens EU-toppmöte i Grekland. Mötet bevakas av bland annat 15 000 poliser och attackhelikoptrar. Detta trots att man inte ska fatta ett enda viktigt beslut.

EU-toppmötet i Porto Carras i norra Grekland är en uppvisning i militär styrka, uniformer och säkerhet. Mellan flygplatsen och den lilla badorten, en sträcka på drygt tio mil, stod poliser utposterade med hundra meters mellanrum. På båda sidor.

Förklaringen är enkel. Sedan toppmötet i Nice i december 2000 har stora och ofta våldsamma demonstrationer hållits i anslutning till mötena.

Två små frågor

Men här, i det för tillfället mycket regniga Grekland, ska inga stora eller avgörande beslut fattas. Spänningen koncentreras i stället till två relativt små frågor.

När ska medlemsländernas regeringar börja förhandla om en ny grundlag för unionen, ett traktat som gör det möjligt att fatta beslut även med 25 medlemsländer?

Ska förhandlingarna börja så snabbt som möjligt som Italien vill? Eller sent i höst som exempelvis Sverige föredrar?

Gäspa inte käkarna ur led. Ibland är EU-samarbetet inte roligare än så här.

Storbritannien vill med stöd av bland annat Danmark och

Nederländerna upprätta så kallade skyddszoner utanför unionens gränser. Därifrån ska flyktingar kunna söka asyl i EU-länderna. Den idén dumpades redan innan mötet började i går kväll. EU kommer inte att betala någon försöksverksamhet.

Båda frågorna har principiellt intresse. I grunden handlar de om demokrati och människovärde. Men de står inte i någon som helst proportion till säkerhetsarrangemangen kring mötet.

För att Göran Persson, Anna Lindh och deras kolleger ska träffas och diskutera de två frågorna har det grekiska ordförandeskapet bullat upp med bland annat följande:

15 000 poliser

1 100 specialsoldater

1 000 vanliga militärer

3 örlogsfartyg

luftvärnsartilleri

mängder av attackhelikoptrar

ubåtsnät utanför stranden vid möteslokalen

grodmän i vattnet

Lyckligtvis är EU-toppmötet i Porto Carras det sista i sitt slag. Alla sammanträden med stats- och regeringscheferna ska i framtiden hållas i Bryssel.

Motivet är att EU växer. Från och med i går deltar inte bara regeringschefer, utrikesministrar och presidenter från EU:s 15 medlemsländer. Utan också deras kolleger från de tio länder som blir medlemmar nästa år. Plus tusentals journalister och lika många i regeringsdelegationerna.

Svårt att hitta lokaler

Det blir helt enkelt besvärligt att hitta lämpliga lokaler och platser för mötena. Därför kommer de att hållas i EU-byggnaderna i Bryssel.

Kostnaderna kan därmed hållas på en lägre nivå. Samtidigt som det blir slut på den militära och polisiära lekstugan.

Det är bra. Lika bra som att EU:s ledare upphör att träffas helt avskurna från allt vad vanligt liv heter, ditfraktade i militärhelikoptrar och skyddade av grodmän. Det är stötande. Varken mer eller mindre.

Lena Mellin