Tre vårdas för rabiessmitta

Har varit i kontakt med insmugglade ekorrar

1 av 2
NYHETER

Tre svenska män har varit i kontakt med ekorrar som kan bära på rabiessmitta - i Sverige.

En av dem blev biten.

- Männen har omhändertagits av infektionskliniken i Uppsala, säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan.

När en människa smittas av rabies och utvecklar symptom leder det till döden.

Senaste gången ett rabiessmittat djur fanns i Sverige var 1886.

Nu kan det ha hänt igen.

Tre svenska män kan ha utsatts för den dödliga smittan från ekorrar som förts in i landet från Thailand.

Blev biten

Det var under en resa i landet i våras som en 20-årig student i Uppsala köpte två ekorrar på en marknad i huvudstaden Bangkok.

Ekorrarna förvarades sedan i en bur i studentens lägenhet på Studentvägen i Uppsala. Där kelade och matade 20-åringen och två bekanta det troligen rabiessmittade djuret. En av dem fick ett bett.

En är smittad, enligt prov

- Han har blivit biten i samband med matandet av ekorrarna. Och sen är det två personer som möjligen kommit i kontakt med ekorrens saliv när de kelat och matat den, säger Staffan Sylvan, smittskyddsläkare i Uppsala län.

Inledande prover visar att en av ekorrarna bar på dödssmittan.

- Men vi måste göra ytterligare undersökningar för att konfirmera det, säger Anders Engvall, statsepizootolog vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Och nu sätts resurser in för att rädda livet på de tre drabbade.

- De här tre personerna har omhändertagits av infektionskliniken i Uppsala och fått en förebyggande behandling mot rabies, säger Staffan Sylvan.

Risken att männen insjuknar uppges dock vara liten.

- Den behandling männen fått är ett effektivt skydd enligt amerikanska erfarenheter.

Smittfaran begränsas till de tre männen och de två ekorrarna.

- Ekorrarna har vad vi vet inte haft kontakt med några andra djur, det finns inga kontakter med barn eller med kvinnor, säger Staffan Sylvan.

Dödlig för människor

Claes Petersson