Sonen dog i branden - mamman får 50 000

NYHETER

En kvinna som miste sin son i diskoteksbranden har begärt att få skadeståndet höjt från 25 000 till 100 000.

Tingsrätten i Göteborg höjde till 50 000 kronor.

Foto: ULF HÖJER
Sörjande efter diskoteksbranden i Göteborg.

Mamman förlorade sin 18-årige son i diskoteksbranden 1998. Hon har varit sjukskriven sedan dess och lider mycket svårt psykiskt. Hon har begärt ett skadestånd på 100 000 kronor för det stora lidande gärningsmännen bakom den anlagda branden vållat henne.

- Vi är inte nöjda med domen. Vi har yrkat på 100 000 som vi anser som åtminstone mer skäligt än 25 000 som är direkt stötande lågt, säger kvinnans juridiska ombud John Billing.

Kan höja gränsen

Praxis för ersättning till personer som mist en nära anhörig genom brott är för närvarande 25 000 kronor. Enligt John Billing kan kvinnans ärende komma att höja den gränsen.

- Vi vill ha det här prövat i högre instans. En tingsrättsdom ändrar inte praxis, för det krävs en dom i Högsta domstolen, säger han.

Skulle en sådan dom innebära att anhöriga till samtliga 63 dödsoffer i brandkatastrofen skulle få höjt skadestånd?

- Det är vår förhoppning. Så vitt vi har förstått så skulle försäkringsbolagen följa en dom från Högsta domstolen. Det skulle förvåna mig stort om inte också brottsoffermyndigheten gör det.

Enligt John Billing kommer domen att överklagas till hovrätten. Begäran om 100 000 kronor står fast.

Karolina Vikingsson