Nu får kvinnorna ta makten i EU

Foto: reuters
VAR É BRUDARNA? På familjefotot från EU-toppmötet i Porto Carras i Grekland finns ett antal kvinnor, en är Tarja Halonen, Finlands president. De andra är utrikesministrarna Lydie Polfer, Luxemburg, Kristina Ojuland, Estland, Sandra Kalniete, Lettland, och Benita Ferrero-Waldner, Österrike. Anna Lindh var däremot inte med eftersom hon flög hem för att kunna vara med barnen åtminstone på midsommardagen. Hon ersattes på gruppbilden av statsministerns statssekreterare Lars Danielsson.
NYHETER

PORTO CARRAS

En revolution ägde rum i går. Kvinnor fick möjlighet att bli EU:s president. Och utrikesminister.

Så sent som för tre veckor sedan var det omöjligt.

Först ett par klargörande fakta. Vi bor i Europa, världens mest progressiva kontinent när det gäller jämställdhet. Vi befinner oss i det 21:a århundradet. Kvinnor och män har sedan länge samma rättigheter och samma skyldigheter.

Könsbestämda poster

Ändå var det på vippen att kvinnor inte skulle kunna utses till två av EU:s högsta ämbeten.

Bakgrunden är följande. För drygt ett år sedan tillsatte EU en framtidsgrupp, i högtidliga sammanhang kallad konventet. Drygt hundra personer fick i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig författning som ska ersätta dagens oöverskådliga massa av lagtexter. De skulle också se till att det blev lättare att fatta beslut i unionen.

För drygt tre veckor sedan presenterades det sista utkastet till det nya fördraget. Det var minst sagt häpnadsväckande.

Den nyinrättade posten som ordförande i Europeiska rådet, i dagligt tal kallat EU-presidenten, könsbestämdes i texten till en man. I alla fall var det bara män som kunde avskedas från posten.

På posten som utrikesminister, också det en nyinrättad tjänst, var det också bara män som kunde komma ifråga. I alla händelser var det bara män som fick utforma unionens säkerhetspolitik.

Uppdraget som ordförande i EU-kommissionen var däremot inte vikt för en man. Där användes det könsneutrala "denne kandidat" vilket öppnade för både kvinnor och män.

Formulerad av förbröder

EU har som ett av sina grundlagsfästa mål att utforma ett jämställt samhälle. Trots det formulerades texten lika fördomsfullt som på 1800-talet. Hur kunde det bli så galet?

En av förklaringarna är ledningen för konventets framtidsgrupp. Tre farbröder med rötter i det patriarkala samhället. Valery Giscard d'Estaing, Frankrike, Gugliano Amato, Italien och Jean-Luc Dehaene, Nederländerna. Tre före detta statsmän vars insikter i modernt samhällsliv tycks vara ganska begränsade.

I går presenterades det slutliga förslaget för Göran Persson och de andra regeringscheferna på EU:s toppmöte här i Grekland. Det var, som väl var, uppdaterat till dagens normalstandard. Tänk er rubriken på motsatsen - Kvinnor förbjuds kandidera till politiska uppdrag i EU.

Kvinnor ska enligt förslaget till ny konstitution kunna bli ordförande i Europeiska rådet. De ska till och med kunna beklä ämbetet som unionens utrikesminister.

Förändringen gjordes efter insatser av bland annat den svenska regeringens representant i framtidsgruppen, förra vice statsministern Lena Hjelm-Wallén.

Det är pinsamt för EU att det behövdes. Riktigt pinsamt.

...och så här blir det efter ändringarna i fördraget

Lena Mellin