Mobiltelefoner kan få varningstext

SSI ska också utreda barns mobilringande

NYHETER

Regeringen har gett Statens strålskyddsinstitut, SSI, i uppdrag att utreda om det behövs varningstexter för mobiltelefoner. SSI ska också undersöka om särskilda hänsyn bör tas när det gäller barns mobilanvändande.

Det framgår inte av uppdraget om regeringen kan tänka sig att framtidens mobiltelefoner ska förses med varningstexter som cigarettpaketen eller om informationen ska se ut på något annat sätt.

Johan Hasslow, pressekreterare på miljödepartementet, berättar att det blir SSI:s sak att avgöra detta - förutsatt att institutet finner att det är motiverat med någon information över huvud taget.

- SSI ska se över behovet av informationstexter och hur dessa i så fall ska se ut, var de ska presenteras och i vilket syfte, förklarar han.

Barns användande

Institutet ska också utreda om särskilda hänsyn ska tas när det gäller barns användande av mobiler. Uppdraget ska utföras under hösten och SSI ska redovisa sina slutsatser till regeringen senast den första december i år, berättar Hasslow.

Det pågår för närvarande ett omfattande internationellt forskningsprojekt om ett eventuellt samband mellan mobiltelefoni och hjärntumörer. Projektet beräknas vara klart någon gång under 2005.

Hittills har enstaka rapporter visat att det finns ett samband mellan mobiltelefoni och cancer men flertalet av rapporterna har inte funnit någon sådan koppling.

Under förra året lät SSI två internationellt kända epidemiologer, John D Boice och Joseph K McLaughlin från International Epidemiology Institute i USA, granska samtliga studier som publicerats på området. Deras slutsats var att det inte finns något samband mellan mobilanvändning och cancer.

Värmer upp kroppen

Den elektromagnetiska strålning som mobiltelefoner använder sig av är radiovågor. Radiovågor som absorberas värmer upp kroppen och enligt forskare kan hälsoeffekter uppstå om vågorna värmer upp hela eller delar av kroppen med över en grad.

EU har därför antagit ett gränsvärde på energin hos strålningen från mobiltelefoner, det så kallade SAR-värdet (Specific Absorption Rate), som är på 2 watt per kilogram.

För två år sedan mätte SSI SAR-värdet på ett 20-tal mobiltelefonmodeller men ingen av dessa gick över gränsvärdet. Ericsson T 28s låg sämst till med 1,7 watt per kilogram men de flesta telefonerna hamnade långt under gränsvärdet.

Per Aschan/TT