Våldsamma bränder i södra Arizona

Turistorten Oracle hotad – 250 byggnader förstörda

1 av 5 | Foto: AP
Ett brinnande hem där branden drar fram genom Summerhaven, nära Tuscon i Arizona i södra USA.
NYHETER

Våldsamma skogsbränder rasar nu fram i södra Arizona.

Hittills har minst 250 byggnader förstörts.

Nu hotar de att spridas till turistorten Oracle.

Det är andra året i rad som våldsamma bränder plågar området. Brandmän som talat med tv-bolaget CNN säger att de hoppas att den sargade terrängen ska underlätta deras arbete. Men brandbefälet Larry Humphrey fruktar att branden kommer att drabba ett hundratals kvadratkilometer stort område.

Hårda vindar

Hittills har bränderna spridit sig över ett 20 kvadratkilometer stort område och i de hårda vindar som väntas befaras de växa snabbt.

Summerhaven har drabbats värst. Halva byn försvann när omkring 250 av 500 hus brann ned i torsdags och fredags.

Larry Humphrey säger att omkring 300 hem i området har fått evakueras och totalt har ett tusental människor fått lämna sina hem.

Mot turistort

Farhågorna växte under lördagen då vinden drog bränderna norrut mot turistorten Oracle. Men Larry Humphrey säger till CNN att det finns fördelar – landskapet är mer gynnsamt för räddningsinsatsen.

– Vi kan göra rätt mycket därinne med terrängen och med ökenvegetationen. Området är mycket bätte för brandbekämpning än det vi har varit i, säger han.

Räddningstjänst och polis vet ännu inte vad som satte igång bränderna. De rasar nu på flera håll i Arizona.

Mattias Lundell