Svenska experter till Irak i dag

Ska hjälpa USA att lösa massmord

NYHETER

Svenska experter ska på USA:s begäran undersöka massgravar i Irak.

De första experterna skickas redan i dag

3 000 kroppar En massgrav med cirka 3 000 kroppar har hittats i Irak efter kriget. Man misstänker att de dödades 1991, under det shiamuslimska upproret mot Saddam Hussein.

Människorätts- organisationer befarar att över 250 000 försvann under Saddam Husseins styre.

Amerikanska utrikesdepartementet har vänt sig till Sverige för att få hjälp vid utgrävningar av massgravar i Irak.

Förfrågan har kommit till det svenska utrikesdepartementet via Louren W Craner vid det amerikanska utrikesdepartementet.

Åker till Bagdad

Under måndagskvällen kom beslutet:

En svensk trupp åker i veckan till Irak för att rekognoscera inför en eventuell svensk insats.

Redan under tisdagen kommer juristen och folkrättsexperten Agneta Johansson att åka till Irak tillsammans med Mats Hallsund från Räddningsverket.

Men truppen kommer att utökas.

– Senare i veckan väntas en grupp poliser ansluta sig, säger Malin Tildelius, samordnare för projektet vid Räddningsverket, till Aftonbladet.se.

Högt uppsatta poliser

Enligt uppgifter till Aftonbladet är det tre högt uppsatta poliser som senare ska åka till Irak.

Lars Nylén, chef för rikskriminalen.

Stig Edqvist, chef för Palmegruppen och chef för våldsroteln på rikskriminalen.

Harras Kopsch, kriminalinspektör på länskriminalen i Stockholm.

Lars Nylén bekräftar planerna.

– Jag är ordförande i den svenska id-kommissionen som bland annat används vid katastroffall utomlands, därför är rikskrim inkopplat. Dessutom så har vi enligt tidigare regeringsbeslut varit med och grävt upp massgravar i Kosovo och Bosnien.

Enligt uppgift till Aftonbladet har det även diskuterats om nationella insatsstyrkan ska följa med som skydd.

– Hur teamet ska se ut återstår att se tills regeringskansliet har berett den här frågan färdigt, säger Nylén.

Justitiedepartementet väntas ta beslut i frågan under tisdagen.

Rädd för förstörda bevis

När rekognosceringstruppen återvänder ska de ha underlag till ett beslut om huruvida Sverige ska hjälpa till med antingen utvärdering inför utgrävningar eller utgrävningarna i sig.

– Man är rädd för att bevismaterial kan förstöras. Hjälp har begärts från Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Sverige, berättar Malin Tildelius.

Claes Petersson, Anders Thoresson