Svenskarna allt räddare i trafiken

- men olycksrisken har minskat

NYHETER

Elva personer omkom i trafiken i midsommarhelgen.

En undersökning av Vägverket visar att svenskar tycker att trafiken blivit mer riskfylld.

Vägverket satsar på mitträcken, sänkta hastigheter och cirkulationsplatser för att öka säkerheten i trafiken. Ändå upplever trafikanterna att riskerna i trafiken ökar.

Det visar Vägverket region Mälardalens enkät om trafiksäkerhet.

Män i åldern 18 till 24 är fortfarande en riskgrupp och anses vara överrepresenterade i trafikolyckor. Flera av dödsolyckorna under midsommarhelgen involverade unga män.

– Men kvinnor anammar mer och mer männens sätt att köra bil. De kör aggressivare och fortare, säger Mikael Klingstedt, analytiker på Vägverket region Mälardalen.

Riskerna minskar

Trots att de som svarat på Vägverkets enkät upplever att det blivit farligare i trafiken så visar statistiken att riskerna faktiskt minskat.

– Trafiken ökar 2-3 procent varje år, men olyckorna har inte gått upp i samma omfattning, säger Mikael Klingstedt.

Under storhelger ökar inte heller antalet olyckor i proportion till trafikökningen.

– Olyckorna beror oftast inte på trafikökningen utan på att man kör på vägar man inte är van vid och på tider man inte är van vid. Människor kör också onyktra i större utsträckning, säger Mikael Klingstedt.

I snitt omkommer 8 trafikanter varje år under midsommarhelgen. Att det i år blev 11 dödsfall anses inte på något sätt som avvikande, enligt Mikaell Klingstedt.

Stressen kan påverka

Trenden i Sverige det senaste halvåret är att antalet döda i trafiken minskar.

– Någon gång måste alla åtgärder för att höja trafiksäkerheten börja betala sig, säger Mikael Klingstedt.

– Men än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser. Vi lever ju i ett uppstressat samhälle och det vore konstigt om det inte tog sig uttryck när vi sitter i våra bilar.

Kanske kommer Vägverkets trafiksäkerhetssatsningar att tas ut av ett allt aggressivare klimat på landets vägar.

Malin Ekmark