Salmonella konstaterat på 17 gårdar

Livsmedelsverket: Smittat kött kan ha nått handeln

NYHETER

Den salmonellasmitta som för drygt en vecka sedan upptäcktes på en gård i Östergötland kan finnas på ett 80-tal gårdar.

Hittills har bara 20 av dessa gårdar undersökts – på 17 av dem har Jordbruksverket konstaterat smitta.

Enligt Livsmedelsverket går det inte att utesluta att smittat kött under en tid kan ha nått handeln.

Drygt 200 grisar har fått slaktas sedan salmonellasmittan i förra vecka upptäcktes på en gård i södra Östergötland.

Efterforskningar har visat att smittkällan troligen är foder från Lantmännens fabrik i Norrköping. Därför tar Jordbruksverket nu prover vid ett stort antal gårdar som använt sig av samma foder.

De första provresultaten visar att smittan kan ha fått stor spridning – hur stor är ännu oklart, men i värsta fall kan det handla om ett 80-tal gårdar.

– Jag kan inte komma ihåg något större salmonellautbrott än det här de senaste 25 åren. Men det är utifrån scenariot att 80 gårdar kan ha smittats. Hur många som verkligen har smittats återstår att se, säger veterinärinspektör Lars Plym Forshell vid Livsmedelsverket till Aftonbladet.se.

17 gårdar smittade

Hittills har salmonella bekräftats eller starkt indikerats på sammanlagt 17 gårdar. Flera misstänkta fall finns också från provtagning såväl på gårdar som på foderleveranser.

– Vi utvidgar nu provtagningen till att omfatta alla gårdar som sedan i början av maj har fått foderleveranser från anläggningen i Norrköping. Foderfabriken förblir stängd tills den är sanerad och provtagningen i slaktledet fortsätter. Även om vi inte har hela bilden klar för oss ser läget allvarligt ut och vi måste agera tillsammans för att förhindra smittspridning och säkra tryggheten för konsumenterna, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

Kan ha nått handeln

Enligt Livsmedelsverket går det inte att utesluta att smittat kött under en tid kan ha nått handeln.

– Myndigheterna fick problemet klart utrett i början på förra veckan. Då införde vi kontroller vid slakterierna på djur från de här besättningarna, men dessförinnan så har kött från grisar som fått foder under den misstänkta perioden gått till ut till butikerna, säger Lars Plym Forshell.

Det är dock inte säkert att grisarna varit smittade – och om de varit det – att köttet har smittats.

– Normalt sett finns ju salmonella i tarmen, risken att man smittar ner kroppar är ju inte så där väldigt stor, men det kan inte uteslutas, säger Plym Forshell.

Det är främst i färskt kött som smittan kan leva vidare – andra charkprodukter värmebehandlas och då dör bakterierna.

Det har nu gått en tid sedan kontrollerna infördes, eventuellt smittat kött har förmodligen redan lämnat butikernas hyllor, men kan fortfarande finnas kvar i människors kylskåp.

– Som alltid är rekommendationen att hantera köttet på ett hygieniskt sätt och se till att tillaga det ordentligt, säger Plym Forshell.

Salmonella kan leda till döden

Anders Thoresson

ARTIKELN HANDLAR OM