Dåligt åtskruvad lucka orsakade oljeläckage

300 ton olja läckte ut i Göteborg

NYHETER

Det var en dåligt åtskruvad lucka som gjorde att 300 ton olja läckte ut från en cistern i Skarvikshamnen i Göteborg natten till midsommardagen.

Större delen av olja hamnade i marken eller i oljehamnens ledningsnät för oljeförorenat vatten men omkring en tredjedel kan ha runnit ut i hamnbassängen, skriver Göteborgs-Postens nätupplaga.

Oljan är tung och har relativt hög svavelhalt och används som bränsle på fartyg.

Enligt Tommy Mathiasson, inspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs kommun är det en ovanlig olja som sjunker i sött vatten och flyter i salt vatten.

Oljan är svår att sanera.

-Försöker man fånga upp den ur havet löses den upp och stannar kvar i vattnet. Enda tillfället då man kan samla in den är när den hamnat på stränder, säger Mathiasson till tidningen.