Myndigheter stödjer förslag om fria sprutor

NYHETER

En rad tunga myndigheter, däribland Brå, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, stöder förslaget om att införa fria sprutor för narkomaner.

Den enda nationella myndighet som säger nej till förslaget är Folkhälsoinstitutet, visar en genomgång av remisserna som TT gjort.

Det kontroversiella förslaget innebär att missbrukare av tunga droger ska kunna byta ut sina gamla sprutor mot nya i syfte att minska spridningen av hiv, gulsot och könssjukdomar. Sedan slutet av 1980-talet har narkomaner i Lund och Malmö kunnat byta sina sprutor på en särskild mottagning. Verksamheten har varit ifrågasatt och är fortfarande en försöksverksamhet.

Förslaget från regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries innebär att försöksverksamheten upphör och att alla landsting får möjlighet att införa sprututbyte på villkor att de tar sitt ansvar för övrig narkotikavård och avgiftning.

Kontakt med vården

Flera av remissinstanserna pekar just på kravet att fria sprutor bara ska vara ett komplement till narkotikavården som avgörande för att stödja förslaget. ''Genom sprututbytesverksamheten får grava missbrukare en naturlig kontakt med hälso- och sjukvården och socialtjänsten och kan på så sätt fångas upp och motiveras till avgiftning och vård och behandling'', skriver till exempel Statens institutionsstyrelse som svarar för vården av vuxna missbrukare och ungdomar.

Bland de positiva finns Landstings- och Kommunförbunden, länsstyrelserna i Skåne och Stockholm, Region Skåne, Lund och Malmös kommuner liksom Stockholm stad.

Strider mot politiken

I Göteborg däremot är motståndet massivt.

Kritikerna mot förslaget menar att fria sprutor strider mot den svenska restriktiva narkotikapolitiken, och ger missbrukarna både redskap och en legitimitet att fortsätta missbruka. Flera av remissinstanserna påpekar att de utvärderingar Socialstyrelsen gjorde 1988, 1993 och 2001 inte kunnat påvisa att sprututbytesverksamheten minskat spridningen av hiv.

Bland motståndarna till förslaget finns Föräldraföreningen mot narkotika, Carnegiestiftelsen som arbetar med forskning och utbildning om drogmissbruk och kriminalitet liksom Kriminellas revansch i samhället (Kris).

En av kritikerna är Lasse Junström, ungdomsansvarig i Kris i Katrineholm och själv missbrukare fram till för tre år sedan. Han har för egen del ingen erfarenhet av sprututbyte men skriver: ''Jag är helt övertygad om att om så hade varit fallet så hade detta inneburit att det hade förenklat mitt missbruk. Det är inte hjälp att kunna fortsätta knarka som behövs utan hjälp att kunna sluta.''

Till hösten väntas ett förslag från regeringen. Tills dess väljer folkhälsominister Morgan Johansson att inte kommentera förslaget.

95 procent av sprutorna lämnas tillbaka

Positiva remissinstanser för fria sprutor:

Kritiska remissinstanser:

Christina Olsson/TT