Nödslaktade djur var inte salmonellasmittade

NYHETER

MALMÖ

Fem djurbesättningar som slaktats efter misstanke om att de smittats av salmonella via foder från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping var smittfria.

-Det är ett mycket positivt besked. Djuren kommer från besättningar som fått det smittade fodret. Det gör att vi kan dra slutsatsen att det inte rör sig om någon särskilt aggressiv form av salmonellasmitta. Hade det rört sig om en aggressiv form hade den spridit sig som en löpeld i besättningarna, säger Lars Plym Forshell, veterinärinspektör vid Livsmedelsverket.

I början av förra veckan spårades salmonellasmitta till foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Under måndagen kom beskedet från Jordbruksverket om positiva salmonellaprov på hittills 17 av 20 besättningar.

80 misstänkta gårdar

Under onsdagen väntas Jordbruksverket få in nya bekräftande provsvar från sex gårdar där man misstänker att besättningarna smittats.

Det är omkring 80 gårdar som misstänkts ha fått det smittade fodret från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Under de närmaste dagarna kommer samtliga gårdar att undersökas. De ligger i Östergötland, Småland, Södermanland, Halland och Västmanland.

Det är framförallt svinbesättningar som har smittats, men det finns även ett antal nötgårdar som finns med på listan.

Hårdare kontroller

EU har accepterat att Sverige tillsammans med Finland får genomföra hårdare kontroller av importerat kött just därför att länderna har ett bra salmonellaläge som anses vara värt att bevara.

Nu befarar LRF att salmonellautbrottet i Östergötland kan komma att användas som ett argument för att Sveriges specialregler ska hävas.

-För att få behålla kraven på extra importkontroller så måste vi vara noggranna med att verkligen vidta alla nödvändiga åtgärder, säger Gunnela Ståhle, som arbetar med livsmedelssäkerhet på LRF.

-Det är ett stort och allvarligt utbrott som vi tar på största allvar. Myndigheterna och lantbruksnäringen är överens om att vi ska vidta alla åtgärder vi kan för att skydda de svenska konsumenterna. Det är oerhört viktigt att det finns ett stort förtroende för svenska livsmedel, säger Gunnela Ståhle, som dock tror på ett fortsatt stort förtroende för svenskt kött och svenskt lantbruk.

Slaktare höll inte måttet

Salmonellasmittan har givit Swedish Meats slakteri i Kristianstad bråda dagar. För att klara verksamheten tvingades slakteriet på måndagen vända sig till ett bemanningsföretag och hyra in tio slaktare från Irland.

Men redan samma dag fick de inhyrda slaktarna åka hem igen - på grund av bristande kompetens.

-De höll helt enkelt inte måttet. De fick gå omedelbart, säger Johan Hagström, ställföreträdande slaktchef vid Swedish Meats, till Kristianstadsbladet.

Magnus Stattin/TT