Salmonellautbrott underminerar hårda svenska importregler

Ger ammunition åt dem som motsätter sig kontroller

NYHETER

Salmonellautbrottet i Östergötland kan leda till att Sverige får svårt att behålla sina hårda importregler för kött.

– Det är klart att det inträffade kan utnyttjas på det sättet, säger Gunnela Ståhl vid Lantbrukarnas riksförbund.

Men jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är inte oroad.

EU har gett Sverige och Finland dispens för att få ha hårdare kontroller vid köttimport än resten av unionen. Bakgrunden är den framgångsrika bekämpningen av salmonella i de båda länderna.

Nu fruktar Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att det omfattande salmonellautbrottet i Östergötland ska ge ammunition åt dem som motsätter sig de tuffa kontrollerna.

– Det är klart att det kan finnas de som missbrukar den här situationen. Kritiken skulle kunna kunna vara att kontrollen på foderfabrikerna är inte som vi har utlovat. Det skulle man kunna hävda – och jag tycker inte att det är så konstigt om man gör det, säger Gunnela Ståhle, som arbetar med livsmedelssäkerhet på LRF, till Aftonbladet.se.

För att visa att belackarna inte har rätt ska Sverige fortsätta att arbeta på det beprövade – och framgångsrika – sättet, menar Ståhle.

– Det är oerhört vikigt att vi angriper salmonellan precis som vi alltid har gjort, oberoende av det inträffade. På så sätt visar vi att vi är precis lika seriösa och allvarliga, och har precis samma målsättning, som vi alltid har haft – då kan vi också få trovärdighet i Bryssel, säger Ståhle.

– Vart enda fall som upptäcks visar att vårt system fungerar, menar Ståhle.

”Inte oroad”

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är dock inte orolig för de svenska reglerna.

– Det är väldigt beklagligt att det här har hänt. Samtidigt har vi en kontrollapparat som gör att vi mycket ambitiöst tar hand om problemet. Det är den ambitionen och den höga kvaliteten på vårt arbete som gör att vi har fått våra salmonellagarantier och som också har gjort att vi har kunnat hävda dem. Så jag tycker inte att det inträffade undergräver oss, jag tycker inte att det kan användas emot oss. Jag kommer att argumentera hårt emot den typen av påståenden.

Enligt Nykvist finns det inget som tyder på att Sverige kan komma att tvingas avstå från sina hårda regler – tvärtom arbetar jordbruksdepartementet för att utöka kontrollerna till att även gälla beredda kycklingprodukter.

Anders Thoresson