Polisen föreslås få ta bilnycklar från berusade

NYHETER

MALMÖ

Polisen kan få rätt att ta bilnycklar från en berusad person, enligt ett förslag från justitiedepartementet. Polisen föreslås också få kroppsvisitera den misstänkte och i vissa fall ta hand om bilen.

Förslaget finns i en departementspromemoria som snart ska gå ut på remiss, skriver tidningen Svensk Polis. Syftet är att förhindra att någon kör alkohol- eller drogpåverkad. För att polisen ska få den utökade möjligheten behövs en ny bestämmelse i lagen.

-Om vi kan genomföra det så tror jag att det blir ett väldigt viktigt verktyg för polisen, säger justitieminister Thomas Bodström till TT.

Farliga föremål

I dag har polisen rätt att gripa in för att förebygga exempelvis våldsbrott, och då kan farliga föremål tas i beslag. Men någon uttrycklig befogenhet att omhänderta bilnycklar eller hela bilen utan att ta den i beslag finns inte för närvarande.

-Vi har länge väntat på signaler från justitiedepartementet. Hittills har vi inte haft något lagligt stöd att i brottsförebyggande syfte omhänderta egendom. Polisen måste få möjlighet att förebygga att en berusad person sätter sig vid ratten och kör, säger Örjan Brodin på Rikspolisstyrelsen till tidningen.

Förslaget innebär också att polisen ska få kroppsvisitera en berusad person och dessutom söka igenom bilen för att förebygga rattfylla.

Kan uppfattas kränkande

Liksom de flesta andra förslag som ger polisen utökade befogenheter kan det uppfattas som kränkande för den personliga integriteten.

-Det är naturligtvis en avvägning men den risk som oskyldiga människor löper väger tyngre än det tillfälliga intrång i det personliga integriteten som det innebär att bli av med sina bilnycklar, säger justitieministern.

Minst var femte dödsolycka och nästan varannan singelolycka är alkohol- eller drogrelaterad, enligt Vägverket. När alkohol finns med i bilden uppmäts ofta höga halter av alkohol i blodet på förarna.

Var fjärde förare som greps för trafikonykterhet förra året var påverkad av andra droger än alkohol.

Anna Nyberg/TT