Farlig massage- apparat stoppas

NYHETER

INSJÖN

Elsäkerhetsverket förbjuder handeln med massageapparaten Power Rhythm Massager. Enligt verket är den en allvarlig säkerhetsrisk för människor, husdjur och egendom, skriver Falu Kurirens nätupplaga.

Apparaten kostar 318 kronor och saknar information om typbeteckning, spänning eller effekt och en svensk manual saknas. Maskinens säkring är fastlödd och stickproppen uppfyller inte heller svenska krav.

Importören, som tvingas ersätta Elsäkerhetsverket kostnader för testet, har valt att blocka bort produkten ur sitt sortiment.

TT