Kokain i tyska sedlar

Nio av tio tyska eurosedlar bär spår av knark

NYHETER

Nittio procent av alla euro-sedlar i Tyskland bär spår av kokain.

Det framgår av en tysk undersökning.

– Det är framför allt 5-, 10-, och 20-eurosedlar som används, säger professor Fritz Sörgel vid institutet för biomedicinsk och farmaceutisk forskning i Nürnberg till aftonbladet.se.

Foto: Anders Thoresson

Sörgel har undersökt 2500 sedlar som samlades in i augusti förra året, åtta månader efter att euron infördes i Tyskland. Nittio procent av sedlarna bar spår av kokain, i genomsnitt 0,4 mikrogram per sedel.

– Sedlar är en bra metod att skaffa information om kokain eftersom de används vid intagandet av drogen, säger Fritz Sörgel till aftonbladet.se.

Kokain fastnar lätt

– Vi har ännu inte gjort någon jämförande studie av hur mycket kokain som fastnar på en sedel när man använder den för att snorta, men kokainmolekylen fastnar mycket lätt på olika ytor, framför allt på sedlar.

Att kokain fastnar lätt innebär också att sedlar smittar varandra. Att det finns spår av kokain på en sedel innebär alltså inte att den nödvändigtvis använts till att snorta kokain.

– Det går inte att ange någon exakt gräns för när en sedel använts för att snorta. Men om en sedel har mer än ett milligram kokain utgår vi ifrån att den har varit i nära kontakt med drogen. Däremot är det svårt att säga när det skedde.

Fritz Sörgel har även undersökt alternativa spridningsvägar.

– Men de resultaten visar att det rör sig om mycket små mängder som sprids via till exempel sedelräknare.

Redan för två år sedan gjorde Fritz Sörgel en första undersökning av olika valutor. Resultaten då – att länder som Spanien, Italien och Irland hade fler sedlar som bar spår av kokain än till exempel Finland – stämde väl överens med annan forskning kring drogvanor i olika länder.

– Vi har ännu inte undersökt den svenska kronan, men i augusti ska vi göra en större undersökning som omfattar 50 länder och där ingår Sverige, säger Sörgel.

Spanska sedlar värst

Tvärt emot förväntningarna var det främst de lägre valörerna som bar spår av kokain. Och högst doser hittills har sedlar från Spanien haft.

– De spanska sedlarna är formligen laddade med kokain, även de euro-sedlar vi hittills har undersökt. Vi har funnit 100 gånger högre halter på spanska sedlar jämfört med tyska.

Men det finns ingen anledning att oroa sig för ofrivilliga kokainrus.

– Det rör sig om så små mängder att de är omöjliga att utvinna för att få ett rus. Den som av någon anledning vill skaffa sig kokain får köpa det även i framtiden, säger Sörgel.

Sörgel väckte stor uppmärksamhet för tre år sedan då han fann spår av kokain på 22 av 28 undersökta toaletter i det tyska riksdagshuset.

Rickard Westman