Perssons nya lön: 106 000 kronor

Men höjningen med 4 000 kronor är den lägsta på tio år

NYHETER

Statsminister Göran Persson kan från och med 1 juli kassa in en månadslön på 106 000 kronor.

Men höjningen – 4 000 kronor – är den lägsta på tio år.

Och övriga statsråd får nöja sig med 3 000 kronor mer i månaden.

Foto: peter kjellerås
HÖJD LÖN Statsminister Göran Persson tjänar 106 000 kronor i månaden efter löneförhöjningen.

Statsministerns och statsrådens löner bestäms av statsrådsarvodesnämnden – tre ämbetsmän som väljs av riksdagen.

Efter sammanträden under våren har de kommit fram till att statsministerns lön ska höjas med 4 000 kronor i månaden – till 106 000 kronor. Övriga statsråd för en lite blygsammare höjning – 3 000 kronor i månaden – till 85 000 kronor.

Liten höjning

Räknat i procent blir det en höjning på 3,9 respektive 3,66 procent.

Statsrådsarvodesnämnden ordförande Gunnar Grenfors anser att höjningen är ganska blygsam.

– Procentuellt är det den lägsta höjningen de senaste tio åren. Om man ser på andra så kallade eliter, inom massmedia och andra enskillda företag, så är detta en mycket försiktig höjning skulle jag vilja påstå, säger Grenfors.

Hur går det till när ni bestämmer statsministerns lön?

– Vi tittar på omgivningen, hur löneutvecklingen har varit i allmänt på arbetsmarknaden, bland statliga chefer och i de nordiska ländernas regeringar, och ser om vi ligger i ungefär samma landskap som dem. Och så gör vi någon slags allmän bedömning mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget. Dessa delvis ojämförbara storheter försöker vi sen väga in till ett rimligt beslut, säger Grenfors.

Men hade inte Göran Persson tillräckligt hög lön redan innan?

– Ja, om du menar tillräckligt hög lön för att kunna leva på den så är det riktigt. Men, och det gäller för alla av oss, har man gjort ett jobb så förväntar man sig en viss löneutveckling.

Anders Thoresson