De tar över kd efter Alf

NYHETER

Maria Larsson, 47, och Göran Hägglund, 44. En kronprinsessa och en kronprins.

Färdiga att ta över den dag Alf Svensson, nu inne på sitt 30:e år som kd-ledare, väljer att kliva åt sidan.

Under kd:s riksting i Gävle är de föreslagna som förste vice ordförande respektive andre vice ordförande vid sidan av "Evige Alf".

Aftonbladet ställde sex frågor till Alfs arvtagare.

Foto: Foto: KAI REHN

Maria Larsson

1) Blir du Alf Svenssons kronprinsessa nu?

- Ha ha, det tycker jag inte. Det handlar om två olika saker. Jag har tackat ja till att ingå i ett presidiearbete, ett ledningsarbete som man gör i grupp. Partiledarskapet är en helt annan fråga som varken jag eller någon annan har fått någon förfrågan om. Det är inte aktuellt.

2) Är det lättare för en kvinna än för en man att ta över efter Alf så småningom?

- Berättigad fråga. Oavsett om det är en kvinna eller man så är det en väldigt svår uppgift, en stor utmaning. När den dagen kommer är det nog viktigt att välja ett ledarskap som bryter lite mot Alf eftersom ingen kan ersätta honom. I så fall är det fullt möjligt att en kvinna inte förväntas göra det som Alf gör på samma sätt som en man.

3) Ni två och Alf Svensson bor alla inom några mils avstånd från varandra i Småland. Är ni inte rädda för kd-protester från övriga landet?

- Det vore inte konstigt om det blev så. Om vi ska försvara oss något, så är vi inflyttade. Även om Alf Svensson bott länge i Gränna, så har han inte alltid bott där. Göran Hägglund kommer från Degerfors och själv är jag från gränstrakterna mot Blekinge. Så ingen av oss är infödd Jönköpingslänsbo.

4) Är det rätt att ingen ska få adoptera efter 42 års ålder?

- Jag tycker det är fel med åldersgränser. Det bör vara individuell prövning. Det finns 42-åringar som är ganska vitala och 27-åringar som är ganska gamla.

5) Vill du byta kronan mot euro?

- Ja! Vi ska fortsätta den utvecklingslinje som Sverige hittills haft. Mot ökad handel, mot ökat samarbete, mot ökad öppenhet gentemot Europa. Det finns ingen annan väg som jag ser det.

6) Kd har tappat nästan 3 procent sedan rekordvalet 1998. Vad gör ni för fel?

- Jag tror vi måste vara mycket tydligare i vår politik. Vi måste våga sticka ut mycket mer.

Göran Hägglund

1) Blir du Alf Svenssons kronprins nu?

- Ha ha, det är fullständigt naturligt. Men, skämt åsido, ny partiledare väljs när posten blir ledig. Vid den tidpunkten får man välja den person som då är bäst lämpad. Och det kan ju hinna komma fram andra figurer till dess.

2) Är det lättare för en kvinna än för en man att ta över efter Alf så småningom?

- Det tror jag inte spelar någon roll. Jag tror att den person som är bäst lämpad ska utses. Och det kan mycket väl vara en kvinna nästa gång.

3) Ni två och Alf Svensson bor alla inom några mils avstånd från varandra i Småland. Är ni inte rädda för kd-protester från övriga landet?

- Jo, det vore väl konstigt om det inte kom fram såna synpunkter på rikstinget. Det bästa är förstås om de dugligaste kandidaterna kommer från olika geografiska områden i landet. Men i valet mellan bostadsort och duglighet, tycker jag att man ska gå på duglighet.

4) Är det rätt att ingen ska få adoptera efter 42 års ålder?

- Jag är mycket tveksam till alla typer av bestämda åldersgränser. Jag anser att det ska vara som hittills. Individuell prövning och vad som är bäst för barnen. Men det ligger nog mycket i att föräldrar inte ska vara alldeles för gamla när de tar emot adoptivbarn.

5) Vill du byta kronan mot euro?

- Ja, tack. Sverige hör hemma i Europa. Vi ska vara delaktiga i det som händer i vår världsdel och skaffa oss så mycket inflytande som vi kan.

6) Kd har tappat nästan 3 procent sedan rekordvalet 1998. Vad gör ni för fel?

- Vi kunde inte riktigt utnyttja det stora stöd vi fick av väljarna. Vi fick använda mycket tid för att skola in våra nya i riksdagen. Det tog kraft från dem som varit med länge. Vi borde nog ägnat mera tid åt att vara tuffa i debatten. Det får vi ta igen nu. Kd behöver bli ett tuffare parti.

Leif-Åke Josefsson