USA hittade sitt "bevis" i Irak

Kärnvapendel nedgrävd under buske

1 av 2 | Foto: CNN
BEVISET Forskaren Mahdi Obeidi gömde utrustning till ett kärnvapenprogram hemma i sin trädgård. Han säger att han tvingades att gömma delarna där av Saddam Husseins son och svärson.
NYHETER

LOS ANGELES

Här är beviset som USA och Storbritannien letat efter.

På en bakgård hemma hos en irakisk forskare har utrustning till ett kärnvapenprogram grävts upp.

- Saddam Husseins son Qusay och hans svärson Hussein Kamel tvingade mig att gömma utrustningen, säger forskaren Mahdi Obeidi.

I tolv år har delar till en gascentrifug som används för att framställa anrikat uran legat nergrävd under en rosenbuske hemma hos Obeidi.

"Dolde planer"

Amerikanska regeringskällor betonar att föremålen inte bevisar att Irak hade kärnvapen.

- Men de vittnar om att Irak hade dolda planer på att återuppbygga sitt kärnvapenprogram så fort världen inte tittade, säger de.

Obeidi - som ingått i det som Saddam kallat sitt "Kärnvapen-mujahedin" - uppger att utrustningen var del av ett sofistikerat system som han beordrades att dölja. Tanken var att bombprogrammet skulle återupptas i framtiden.

För att skydda honom mot den före detta regimens vedergällningar har USA fört ut honom ur Irak.

Vapeninspektioner

Den utrustning som hittats hemma hos honom används för att separera tunga och lätta molekyler, för att på så sätt framställa uran.

- Det här visar hur svårt vårt jobb är. Vi hade aldrig kunnat finna det här genom normala vapeninspektioner, säger David Kay som tidigare tjänstgjort som en av FN:s vapeninspektörer och nu leder en av CIA:s styrkor i Irak.

Med tanke på hur länge föremålen legat nergrävda i Obeidis trädgård tycks Irak redan före första gulfkriget ha försökt framställa kärnvapen.

- För mig är det ingen överraskning. Vi har känt till Saddams planer i ett årtionde, säger Richard Butler, före detta chef för FN:s vapeninspektörer.

Lämnat dokument

Förutom föremålen har Obeidi överlämnat en rad dokument som visar hur nationen planerade bygga upp sitt vapenprogram.

Han uppger att andra irakiska forskare har legat lågt för att se hur han skulle behandlas.

- När de ser att jag befinner mig i säkerhet kommer säkert fler att träda fram.

Magnus Sundholm