Många blir sjuka av sitt jobb

NYHETER

STOCKHOLM

Många som jobbar lider av kroppsliga och/eller andra besvär på grund av sitt arbete. Bland kvinnorna uppgår siffran till 32 procent och bland männen till 25 procent, visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort i samarbete med Statistiska centralbyrån. Undersökningen omfattar 24 000 tillfrågade personer.

Antalet sjukskrivna fem veckor eller mer till följd av arbetsrelaterade besvär fortsätter också att öka och uppgår nu till 240 000 personer. Det är 5 000 fler än förra året och 20 000 fler än 2001.

Ansträngande arbetsställningar och tunga manuella lyft är de största skadebovarna, medan stress och psykiska påfrestningar är de besvär som ökar mest.

Bland kvinnorna drabbas kockar, gymnasielärare, frisörer och annan servicepersonal värst. För män är de mest utsatta yrkena buss- och spårvagnsförare, installationselektriker, byggnadsträarbetare samt målare och lackerare.

TT