Tredubbling av knarkandet bland unga

- men allt färre niondeklassarna testar droger

NYHETER

Allt fler 18-åringar har testat narkotika.

De senaste tio åren har andelen mönstrande 18-åringar som testat tredubblats.

En glädjande nyhet är dock att allt färre niondeklassare har prövat knark.

På torsdagen presenterade Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) sin årliga rapport om drogutvecklingen i Sverige – en rapport som innehöll både glädjande och oroande statistik.

Allt fler 18-åringar har knarkat

Oroväckande var att antalet ungdomar som prövat narkotika tredubblades under 90-talet.

År 2002 uppgav hela 18 procent av de 18-åringar som mönstrade inför militärtjänsten att de någon gång testat narkotika i någon form – tio år tidigare var motsvarande siffra sex procent.

Ökningen har dock mattats något de senaste åren.

Regeringens narkotikageneral, Björn Fries, ser utvecklingen som ett resultat av världen blivit mindre.

– Under 90-talet spred sig den internationella attityden till droger bland ungdomarna, ”det går att hålla på med det här utan att du hamnar i missbruk – det är okej med partydroger”, säger Fries.

Det var dock inte alla som ändrade uppfattning om droger.

– Det är bland unga män, framförallt i storstäderna, som det har blivit mer tillåtet att tycka att det är okej att knarka – att det är upp till var och en och det ska samhället skita i, säger Fries.

Minskar bland niondeklassarna

De senaste åren har det ändå skett trendbrott, menar Fries. Ökningen bland 18-åringar är en eftersläpning – bland eleverna i nionde klass fortsätter trenden att allt färre testar knark.

Under åren i början av 1990-talet uppgav 3-4 procent av niondeklassarna att de provat narkotika i någon form. Efter en stadig ökning under hela 90-talet svarade närmare 10 procent av eleverna att de hade testat 2001.

– Samhället trodde att man hade fixat det här. Men man glömde bort att det kommer nya generationer. Nedskärningarna, inte minst ute i kommunerna, drabbade det här området hårt, säger Björn Fries.

Ökade intryck från omvärlden, med internet och utlandsresor, är andra orsaker.

– På internet både glamouriseras narkotika och man lär folk hur man ska knarka – man kan till och med sitta hemma och beställa droger, säger Fries.

Trendbrott

Trendbrottet kom 2002 – då 8 procent svarade att de hade provat knark. I året undersökning har andelen minskat ytterligare till 7 procent.

– Den här gruppen är väldigt intressant, för det är då man ofta börjar använda narkotika. Förra året hade vi en nedgång, men det var för tidigt att dra några slutsatser om det var ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. I år forsätter det nedåt och det är mycket glädjande, säger regeringens narkotikasamordnare Björn Fries.

Anders Thoresson