Här är yrkena där du blir sjukast

Studie: Var tredje kvinna och fjärde man drabbad av besvär

NYHETER

Den som vill undvika stress och förslitningsskador i jobbet gör kanske bäst i att undvika vissa yrken.

Arbetsmiljöverket och SCB har listat vilka yrken som leder till flest sjukskrivningar.

Stress, psykiska påfrestningar, påfrestande arbetsställningar och tunga lyft.

Det är de vanligast orsakerna till att folk får besvär av jobbet.

Och besvären bara ökar.

32 procent av alla yrkesarbetande kvinnor lider av kroppsliga och/eller andra besvär på grund av sitt arbete. Motsvarande siffra för männen är 25 procent, visar undersökningen som Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, SCB, presenterar.

Stressen ökar mest

Bland både kvinnor och män är det besvären relaterade till stress som ökar snabbast.

Mest stressade är kvinnliga socialsekreterare och kuratorer. Nio av tio upplever sin arbetssituation som psykiskt påfrestande och nästan åtta av tio säger att de har alldeles för mycket att göra.

Men också kvinnor inom vård- och läraryrken är stressade.

Medan kvinnor oftare får besvär av stress drabbas männen i större utsträckning av besvär orsakade av påfrestande arbetsställningar. Nästan var fjärde manlig målare och lackerare har sådana besvär. Bland kvinnorna är det hårfrisörskorna som drabbas hårdast.

Sämst av alla mår manliga buss- och spårvagnsförare samt installationselektriker. En tredjedel lider av besvär av arbetet. Då har man inte räknat in besvär orsakade av olycksfall.

Lyft drabbar lika

Kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning av besvär från tunga lyft.

Nästan var fjärde byggnads- och anläggningsarbetare drabbas. Samma siffra gäller för kvinnliga undersköterskor, vårdbiträden, kockar och kokerskor.

Olycksfall i arbetet drabbar främst män som jobbar som byggnadsarbetare, snickare, mekaniker och montörer. Olycksdrabbade kvinnor är vårdbiträden och personliga assistenter.

Malin Ekmark