JämO kräver skärpning

Arbetsgivarna struntar i jämställdhetslagen

NYHETER

Skärpta regler i jämställdhetslagen skulle jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Men av 500 privata arbetsgivare tycker bara fyra procent att det finns osakliga löneskillnader i deras företag.

– Det finns ett förnekande av att man lönediskriminerar på den egna arbetsplatsen, säger JämO Claes Borgström till aftonbladet.se.

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

Arbetsgivarna hävdar ofta att löneskillnaderna är sakligt grundade.

Om de hade rätt skulle det innebära att yrkesverksamma kvinnor generellt är yngre, har kortare anställningstid, sämre utbildning och presterar sämre än sina manliga kollegor.

– Så ser det naturligtvis inte ut, skriver JämO Claes Borgström i ett debattinlägg i DN.

Ointresse ligger bakom

Trots en skärpning av lagen består löneskillnaderna mellan kvinnor och män, även när de har samma yrke eller samma arbetsgivare.

Enligt JämO är det inte den nya lagstiftningen som är otillräcklig. Istället är det arbetsgivarnas bristande kunskap och engagemang som gör att löneskillnaderna består.

– Påstådd tidsbrist och brist på intresse och kunskap för att genomföra lönekartläggningar kan förklara, men inte ursäkta, att många arbetsgivare anser att bestämmelserna i jämställdhetslagen är alltför krävande, skriver Claes Borgström.

Till aftonbladet.se utrycker Claes Borgström sin besvikelse över hur det står till med jämställdheten i Sverige.

– Det är en långsam förändring som pågår. Den är för långsam, säger han.

Resultatet dystert

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande är så stora är ett dystert resultat, enligt Claes Borgström.

Nu kräver han att arbetsmarknadens parter ställer sig frågan om de gjort tillräckligt för att omsätta lagens intentioner i praktiken.

Och om de inte har gjort tillräckligt, vad ska man göra åt det?

– Jag ser den granskning som vi gjort som ett sätt att aktivera arbetsmarknadens parter.

– Men det krävs ytterligare påtryckningar, säger Claes Borgström.

Beror de stora löneskillnaderna i grunden på ett attitydproblem hos arbetsgivarna?

– Det finns ett förnekande av att man lönediskriminerar på den egna arbetsplatsen.

– Men det saknas också kunskap om hur man genomför en lönekartläggning. Därför behövs det både mer utbildning och mer attitydpåverkan, säger Claes Borgström till aftonbladet.se.

Malin Ekmark